Przewodnim tematem październikowego Kongresu INSTALEXPO 2007 są sposoby uzyskania oszczędności energii i zużycia mediów w instalacjach oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Wydawnictwo Polski Instalator, Redakcja "Polskiego Instalatora"
wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK
zapraszają do udziału w
V KONGRESIE INSTALEXPO 2007
Sposoby uzyskania oszczędności energii i zużycia mediów
w instalacjach, wykorzystanie OZE


10.10.2007 r. Warszawa
Hotel LORD, Al. Krakowska 218
Kongres odbywa się pod patronatem:
• Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
• Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
• Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Organizatorzy konferencji - Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji mają przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji grzewczych, gazowych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki, inżynierów z ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji z zakresu techniki budownictwa, nauczycieli i studentów uczelni technicznych, a także prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pracowników pionów technicznych, administracji osiedlowych, firm budowlanych i deweloperów na czwarte spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych, autorami warunków technicznych oraz z twórcami komputerowych programów obliczeniowych i ekspertami biegłymi w zagadnieniach gospodarczo-ekonomicznych.
Zapewniona zostanie ciekawa i różnorodna tematyka zawarta w referatach wygłoszonych przez specjalistów z Politechnik, Polskiej Akademii Nauk, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, COBRTI Instal, Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych...

Tematem przewodnim są:
SPOSOBY UZYSKANIA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I ZUŻYCIA MEDIÓW
W INSTALACJACH, WYKORZYSTANIE OZE

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znajdą się:
• rynek kolektorów słonecznych z przykładami zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,
• biomasa - energetyczne i ekonomiczne aspekty wytwarzania ciepła,
• pompy ciepła na polskim rynku,
• prezentacje programów i funduszy wsparcia inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
• kondensacja jako podstawowa technologia jutra,
• opomiarowanie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania - wodomierze, podzielniki, ciepłomierze,
• aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji pompowni,
• regulacja i sterowanie układami grzewczymi.
Szczegółowy program Kongresu ze spisem referatów uczestnicy otrzymają w pierwszych dniach września. Liczba miejsc ograniczona.
Kongresowi towarzyszyć będą:
Wystawa Instalexpo 2007
"Jesienne" spotkania branży instalacyjnej w formule, połączenia kongresu - wiedzy praktycznej
z wystawą - ofertą rynku, zostały dobrze przyjęte przez środowisko branżowe.
Organizatorzy zapraszają producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych, grzewczych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i automatyki do zaprezentowania swojej oferty handlowej na wystawie towarzyszącej kongresowi.
Do wysłuchania referatów zaprosimy około 200 specjalistów.
Konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora"
Celem konkursu jest promocja firm mających szczególne osiągnięcia w swoich dziedzinach.

Konkurs o Złotego Instalatora
- statuetka przyznawana dla najlepszych wyrobów w branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu INSTALEXPO 2007.

Już dziś zgłoś swój udział!

Poniżej do pobrania dodatkowe informacje i formularze zgłoszeniowe:
>>> Warunki uczestnictwa w wystawie
>>> Zgłoszenie uczestnicwa w wystawie
>>> Zgłoszenie udziału jako słuchacz
>>> Regulamin konkursu o „Złotego Instalatora”
>>> Zgłoszenie wyrobu do konkursu o „Złotego Instalatora”
Zgłoszenia przyjmujemy:
do 3 września 2007 r.
– konkurs Złotego Instalatora
do 21 września 2007 r. – wystawcy i słuchacze
Kontakt:
• Wystawa INSTALEXPO 2007 i Konkurs "Złotego Instalatora"
Elżbieta Czerniakowska - e-mail: e.czerniakowska@polskiinstalator.com.pl
Teresa Dzianachowska - e-mail: t.dzianachowska@polskiinstalator.com.pl
Anna Pawłowska - e-mail: a.pawlowska@polskiinstalator.com.pl
tel. 022 678 31 13; 022678 37 33, fax 022 679 52 03
• Uczestnictwo jako słuchacz w V Kongresie INSTALEXPO 2007
Urszula Kulka - e-mail: u.kulka@ipnet.com.pl, tel. 022 678 37 30 w. 120
Magdalena Milewska e- e-mail: m.milewska@ipnet.com.pl , tel. 022 678 37 30 w. 220
Szczegółowe informacje na stronie www.polskiinstalator.com.pl