Data rozpoczęcia
2012-04-18
Data zakończenia
2012-04-18
Miejsce
Kraków

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej
Kraków, 18 kwietnia 2012 r.

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Mieszkalnictwo czeka na Słońce!

Największa konferencja w sektorze energetyki słonecznej w Polsce

Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej

Więcej informacji nt. Forum: na stronie internetowej Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Polska wg prognoz KPD w 2020r. będzie na 5 miejscu pod względem wykorzystania energii słonecznej w całej Europie, obecnie rynek kolektorów słonecznych w Polsce bardzo prężnie rozwija się z tempem wzrostu ponad 30%. Jako jeden z niewielu krajów europejskich w 2011r. pomimo ogólnoeuropejskiego kryzysu, w Polsce zanotowano wzrost sprzedaży instalacji słonecznych. Ponadto w ciągu ostatnich 10 lat, polski rynek instalacji słonecznych odnotował 20-krotny wzrost sprzedaży, w tym w czasie w Polsce powstało ponad 75 firm oferujących ponad 400 rodzajów kolektorów słonecznych.

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza do udziału w największym spotkaniu sektora energetyki słonecznej termicznej, w piątym Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej (poprzednie edycje: 2008, 2009, 2010, 2011 ), tym razem Forum odbędzie się w Krakowie w dniu 18 kwietnia 2012r . Forum, tak jak w ubiegłych latach – towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych, w wystawie udział wezmą: AMB Technic, GRACO, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Forum jest największą konferencją w Polsce adresowaną wyłącznie dla sektora energetyki słonecznej termicznej: instalatorów, producentów, dystrybutorów urządzeń, architektów, projektantów przedstawicieli nauki, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i innych, w ubiegłej edycji udział wzięli min.: AustriaSolar, Bachus, Caldoris, EcoJura, Energetyka Solarna Ensol, Energa Obrót, FAKRO, Hewalex, Invena, Meibes, Monier, NIBE-BIAWAR, Skorut, Roto Frank, Solarpol, Solartime, SUNEX, Vaillant, Watt oraz Ministerstwo Gospodarki, NFOŚiGW, ESTIF, Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Związek Powiatów Polskich, Związek Banków Polskich, Bank Ochrony Środowiska, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Instytut Maszyn Przepływowych, WMAE, WAZE, PAE i wiele innych.

Wśród prelegentów będą obecni min.: Xavier Noyon – Sekretarz Generalny European Solar Thermal Industry Federation, Olivier Miedaner – ekspert Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Solites, Grażyna Kasprzak, Bank Ochrony Środowiska, Bogusław Regulski – Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Heinz Kaufmann - Dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Jarosław Bieniecki - Energa Obrót, Miłosz Lipiński - właściciel biura projektowego Lipińscy.

W Forum, w trakcie dyskusji panelowej weźmie udział również: Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, prof. Maciej Nowicki – Minister Środowiska w latach 1990 - 1991 oraz 2007 - 2010, dr Jan Rączka - Prezes NFOŚiGW.

Tematyka Forum’2012 będzie dotyczyć rozwoju rynku kolektorów słonecznych, aspektów technicznych wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie oraz kwestii prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii i szkoleniach i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych oraz zagadnieniach wsparcia sektora w następnym okresie programowania na lata 2014 -2020.

Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki. W przeddzień Forum, tj. 17 kwietnia na terenie Hotelu w którym odbywać się będzie Forum w Krakowie odbędzie się bankiet wieczorny dla uczestników i Partnerów Forum, serdecznie zapraszamy do udziału!

Piątemu Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie towarzyszyć wystawa systemów słonecznych (kolektorów i urządzeń wchodzących w skład instalacji słonecznych). Wystawa odbędzie się w foyer Sali wykładowej.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Organizatorzy

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)