Data rozpoczęcia
2012-04-26
Data zakończenia
2012-04-26
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Użytkowanie i eksploatacja ciepłomierzy

26 kwietnia 2012 r., Niwy k. Bydgoszczy

Opiekun merytoryczny i prowadzenie:
dr hab. inż. Mariusz Chalamoński, prof. nadzw. UTP w Bydgoszczy
Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa i Wentylacji, Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej
oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich – sekcja eksploatacji. Współautor 2 książek oraz autor ponad 120 publikacji m.in. z zakresu termodynamiki technicznej, ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Prowadził badania dotyczące systemów grzewczych.

Uczestnicy:
Seminarium jest przeznaczone dla osób reprezentujących spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady oraz przedsiębiorstwa energetyczne, firmy zajmujące się produkcją elementów systemu grzewczego oraz firmy zajmujące się indywidualnym pomiarem zużycia mediów.

Cel:
Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat prawidłowej eksploatacji i użytkowania ciepłomierzy w celu zmniejszenia awaryjności przyrządów oraz kosztów eksploatacyjnych.

Tematyka:
• Podstawy prawne: Ustawa Prawo energetyczne, (Dz. U. Nr 62, poz. 552 z dn.18.04.2005),Ustawa „Prawo
o miarach” z 11 maja 2001r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2007r., Norma PN-EN 1434:2009 „Ciepłomierze”,dyrektywy unijne.
• Podstawy teoretyczne działania ciepłomierzy:
- elementy termodynamiki (przepływ ciepła),
- działanie ciepłomierzy ultradźwiękowych,
- zasada działania przetworników przepływu i temperatury.
• Rodzaje i budowa ciepłomierzy – zalety i wady
- mechanicznych
- elektromagnetycznych,
- ultradźwiękowych.
• Podstawy teoretyczne doboru ciepłomierzy
- warunki doboru odpowiedniego rodzaju ciepłomierza (jakość wody).
• Montaż i konserwacja ciepłomierzy
- zasady prawidłowego montażu i konserwacji ciepłomierzy, najczęściej popełniane błędy.
• Odczyty wskazań ciepłomierza, rejestracja wskazań
- zasady prawidłowych odczytów wskazań ciepłomierza,
- sposoby rejestrowania wskazań,
- praktyczne wykorzystanie informacji z odczytów.
• Kontrola wskazań ciepłomierzy
- metody kontrolowania wskazań ciepłomierzy,
- błędy wpływające na wskazania.

Organizacja seminarium:
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
• Koszt udziału – 380,00 PLN + VAT, każda kolejna osoba z tej samej firmy - 330,00 PLN + VAT (w tym obiad, bufet kawowy, materiały szkoleniowe dla uczestników seminarium).
• Uwaga! Uczestnicy mogą przesłać pytania dotyczące użytkowania i eksploatacji ciepłomierzy na adres mailowy: j.buczynska@trepka.com.pl lub fax 52 324 05 29. Odpowiedź zostanie udzielona podczas szkolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: Jolanta Buczyńska - tel. 52 324 05 13, k.784 075 860.
Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej Karcie Zgłoszenia
O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.