Filtry

Zadaniem filtrów - składających się z wymiennych wkładów filtrujących oraz obudów - jest usunięcie ze sprężonego powietrza zanieczyszczeń stałych (pyły, rdza, także bakterie itp.) oraz kondensatu olejowo-wodnego. Zależnie od stopnia zanieczyszczenia oraz wymaganej jakości sprężonego powietrza stosuje się najczęściej od jednego do czterech filtrów łączonych szeregowo.

Osuszacze

Zadaniem osuszaczy jest usunięcie ze sprężonego powietrza wilgoci do wymaganego punktu rosy.
Najczęściej stosowane rodzaje osuszaczy:


Chłodnicze, obniżające temperaturę sprężonego powietrza czynnikiem chłodzącym - punkt rosy: +2 do +10OC
stosowane są w sieciach sprężonego powietrza, które są prowadzone wyłącznie wewnątrz budynku lub gdy części rurociągu znajdujące się na zewnątrz są odpowiednio zaizolowane. W przeciwnym wypadku nastąpi - w okresie zimowym - ochłodzenie sprężonego powietrza poniżej temperatury punktu rosy i wykroplenie wilgoci, czyli ponowne osiągnięcie Stanu przed osuszeniem.


Adsorbcyjne, usuwające wilgoć ze sprężonego powietrza przez środek adsorbcyjny (adsorbent) - punkt rosy: -20 ÷ -70OC
stosowane są we wszystkich instalacjach sprężonego powietrza niezależnie od ich usytuowania. Osuszanie sprężonego powietrza do ww. punktu zapobiega niebezpieczeństwu wykroplenia się wilgoci nawet w ekstremalnych warunkach (np. w czasie mrozów). Stosowanie tego typu osuszaczy może być również podyktowane przebiegiem lub rodzajem procesu technologicznego, który może wymagać powietrza osuszonego do minusowych punktów rosy.


Membranowe, usuwają parę wodną ze sprężonego powietrza za pomocą ciśnienia - punkt rosy: +4,4OC ÷ -40OC
stosowane są we wszystkich instalacjach sprężonego powietrza, umożliwiają użytkownikowi samodzielny dobór dokładnego, pożądanego poziomu osuszania powietrza. Osuszacze te reagują automatycznie na zmianę wilgotności sprężonego powietrza, występującą stosownie do sezonowych zmian temperatury i wilgotności. Dzięki temu osuszacze te mogą produkować stałą WZGLĘDNĄ WILGOTNOŚĆ wylotową oferując konsekwentnie utrzymywaną tolerancję parametrów pracy i niezawodne zabezpieczenie w postaci stale i jednorodnie suchego powietrza.
Osuszacze specjalne
oprócz osuszaczy standardowych oferujemy również osuszacze specjalne, np.: Do innych gazów niż sprężone powietrze Do wysokich ciśnień (do 40 bar) Z wykorzystaniem ciepła kompresorów do regeneracji.Dreny

Kondensat olejowo - wodny odseparowany z powietrza przez filtry lub osuszacze musi być odprowadzony z sieci na zewnątrz. W tym celu wyposaża się obudowy filtrów oraz osuszacze w automatyczne dreny, które przejmują powyższe zadanie.Separatory

Kondensat olejowo - wodny odprowadzony przez dreny z sieci sprężonego powietrza składa się z mieszaniny wody, oleju i zanieczyszczeń stałych. Zawartość oleju waha się w granicach 3-5%. Przed odprowadzeniem powyższego kondensatu do kanalizacji (ścieków) należy - ze względów ekologicznych - odseparować z niego olej. Do tego celu służą separatory oleju.
Tekst i foto: www.pneumat.com.pl