UZDATNIANIE POWIETRZA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA DLA CELÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Tytuł: UZDATNIANIE POWIETRZA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA DLA CELÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Autorzy: Maczek Kazimierz, Schnotale Jacek, Skrzyniowska Dorota, Sikorska-Bączek Renata
Wydawca: Wydaw. Politech. Krakowskiej
Rok wydania: Kraków 2004
ISBN: 83-7242-316-4
Stron: 254
Cena: 45 zł
Informacje
Zamówienia

Źródło: ''