Super Seal ACR to preparat do uszczelniania mikroubytków w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych, niewykrywalnych przy zastosowaniu tradycyjnych metod wykrywania nieszczelności.
Fot. 1. Super Seal ACR
Super Seal ACR po zaaplikowaniu do systemu, przemieszcza się wraz z olejem i czynnikiem w instalacji. W suchym strumieniu czynnika pozostaje stabilny nie zmieniając swojego stanu. Jednak w przypadku wykrycia miejsca nieszczelności, wchodzi w reakcję z wilgocią znajdującą się w powietrzu i zaczyna formować krystaliczną strukturę, uszczelniając w ten sposób nieszczelność (czynnik chłodniczy, ulatniając się z systemu, ochładza temperaturę otoczenia do punktu rosy, co powoduje osadzenie się mikrokropelek wody w obrębie miejsca nieszczelności).
Super Seal ACR przeznaczony jest do naprawy mikroubytków o średnicy do 300 mikronów (przykładowo: średnica ludzkiego włosa to od 40 do 300 mikronów). Tego typu nieszczelności nie są wykrywalne przy zastosowaniu tradycyjnych metod wykrywania przecieków (tradycyjne metody wykrywają ubytki o wielkości ok. 600 mikronów).
Jedna aplikacja Super Seal ACR wystarcza na uszczelnienie wielu miejsc nieszczelności. Preparat pozostaje w systemie przez wiele lat zabezpieczając system przed mikronieszczelnościami. Jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami czynników oraz olejów chłodniczych.
Technologia, jaką wykorzystuje Super Seal ACR, jest od dawna używana w wykrywaniu nieszczelności podziemnych linii transmisji gazu, rur, zbiorników, sprężarek i zbiorników ciśnieniowych. Jednak dopiero teraz znalazła zastosowanie w uszczelnianiu układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Dystrybutor:

Wigmors

ul. Irysowa 5, 51-117 Wrocław
tel. 071 326 5000
fax 071 326 5001
e-mail: biuro@wigmors.pl
www.wigmors.pl