Ustawa termomodernizacyjna na nowo - Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów.


Serwis cieplej.pl donosi:
Nowością w ustawie jest możliwość otrzymania premii remontowej i kompensacyjnej. Premia remontowa będzie przeznaczona wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. Dofinansowanie pokryje do 20% kwoty kredytu, ale nie będzie mogło przekroczyć 15% wszystkich kosztów inwestycji. Premia ta jest przyznawana tylko raz na spłatę kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia remontowego. Ustawa określa także nowe warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej. Wszystkie premie przyznawać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze specjalnego Funduszu Remontów i Termomodernizacji. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Można się spodziewać, że nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej wejdzie w życie w marcu 2009.
>>Ustawa o wspieraniu remontów i termomodernizacji