Nowość w ofercie Klimawent.
Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000 jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z pyłów na ruchomych stanowiskach spawalniczych. Może być też stosowane do odsysania innych pyłów o stosunkowo niewielkiej emisji zanieczyszczeń (do 10 dm³ dziennie), pod warunkiem, że są to pyły suche i nie stwarzające zagrożenia wybuchowego.
Dzięki zastosowaniu filtra nabojowego z membraną teflonową w urzadzeniu zostają zatrzymane bardzo drobne cząstki pyłu, nawet te mniejsze niż 0,4 µm.
Urządzenie MATRIX-1000-1 jest przystosowane do zamocowania jednego ramienia ssącego o średnicy 160 mm i zasigu 2 m (ERGO-L/Z-2-R) i jest przeznaczone do obsługi standardowego stanowiska spawalniczego.
Urządzenie MATRIX-1000-2 jest przystosowane do zamocowania dwóch ramion ssących o średnicy 125 mm i zasięgu 2 m (ERGO-K/Z-2-R). W tej wersji urządzenie może być stosowane przy sporadycznym i niezbyt intensywnym spawaniu (np. do celów szkoleniowych).
Producent: Centrum Techniki Wentylacyjnej KLIMAWENT Gdynia
>>karta katalogowa MATRIX-1000