Przeznaczone do uzdatniania cieczy niskokrzepnących na bazie poliglikoli eksploatowanych w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i centralnego ogrzewania.


Urządzenie służy do uzdatniania cieczy niskokrzepnących na bazie poliglikoli eksploatowanych w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i centralnego ogrzewania.


Za pomocą urządzenia realizowane są następujące procesy:
1. trójstopniowa filtracja przegrodowa,
2. dezynfekcja za pomocą promieni UV,
3. korekta składu chemicznego uzdatnianych cieczy niskokrzepnących.
Zalety stasowania urządzenia:
• wydłużenie czasu eksploatacji cieczy niskokrzepnących,
• utrzymania wysokiej sprawności instalacji,
• zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów,
• zapobieganie korozji elementów instalacji,
• możliwość wprowadzania dodatków uszlachetniających .
Dane techniczne:
Wydajność maksymalna – 50 dm3/min
Filtr wstępny, dokładność filtracji – 40 µm
Filtr pośredni, dokładność filtracji – 20 µm
Filtr dokładny, dokładność filtracji – 3 µm
Temperatura cieczy niskokrzepnącej:
- układ filtracji -15÷+40oC
- układ dezynfekcji +5÷+40oC
Maksymalne ciśnienie na wejściu do urządzenia – 0,4 MPa
Lampa UV, moc promiennika – 24 W
Zasilanie elektryczne – 230 V, 50 Hz
Pobór mocy – 0,9 kW