URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I ODZYSK CIEPŁA. Poradnik

Urządzenia wentylacyjne i odzysk ciepła to bezpłatny katalog Firmy BARTOSZ z Białegostoku.

Spis treści:
1. Wentylacja pomieszczeń ogrzewanych przy niskich temperaturach zewnętrznych
1.2 Wentylacja grawitacyjna
1.2 Wentylacja z odzyskiem ciepła
2. Spiralny wymiennik ciepła Bartosz WS
2.1 Spiralny wymiennik podstawą budowy nowych elementów
2.2 Porównanie możliwości wymienników różnej konstrukcji z wymiennikiem Bartosz
2.3 Cechy wymiennika spiralnego
3. Urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkowane przez Firmę BARTOSZ
3.1 Stosowane rozwiązania
3.2 Zestawy wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła CNWB
3.3 Centrale wentylacyjne kompaktowe KNWB
4. Urządzenia wentylacyjne bez odzysku ciepła - Centrale CNB
5. Projektowanie i budowa systemów wentylacyjnych z wykorzystaniem urządzeń do odzysku ciepła Bartosz
5.1 Zasady ogólne
5.2 Tok postępowania przy projektowaniu i wyborze urządzeń
5.3 Skrócony dobór zestawów i central wentylacyjnych
6. Automatyka i sterowanie
7. Nasze opracowania
8. Centrale nawiewne CNB
9. Elementy składowe zestawów nawiewno-wywiewnych CNWB
9.1 Karty katalogowe najczęściej stosowanych wentylatorów
9.2 Filtry powietrza
10. Wybrane elementy instalacji kanałowej
11. Wymiary najczęściej produkowanych wymienników Bartosz WS
12. Instrukcja montażu kanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Firmy BARTOSZ
13. Wzór Zapytania ofertowego.

[Stron 89; format A4; okładka miękka]
Katalog jest bezpłatny. Można go otrzymać wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, stanowisko, firma, ulica, miasto, kod): ZAMÓWIENIE
Wydawca: Firma BARTOSZ Sp. J.


"Urządzenia wentylacyjne i odzysk ciepła. Poradnik" jest również dostępny w formie elektronicznej na CD. Na płycie znajduje się również broszura "Przyjazny dom. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Poradnik".

Źródło: ''

Komentarze

  • POLECAMY

    Polecam Firmę Bartosz dla wszystkich, którzy szukają nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań oraz rzetelnego podejścia do klienta
    Klient