Czy każda zawieszona centrala wentylacyjna jest centralą podwieszaną?

Urządzenia wentylacyjne do zadań specjalnych: centrale podwieszane Ekozefir RP
W ostatnich latach w Polsce znacznie wzrosła świadomość konieczności stosowania wentylacji mechanicznej. Dziś już coraz rzadziej trzeba uświadamiać inwestorów, że możliwość otwierania, czy uchylania lub rozszczelniania okien nie załatwi sprawy skutecznej wentylacji.
Rosnąca również świadomość konieczności oszczędzania energii, a co za tym idzie uwzględnienia kosztów przyszłej eksploatacji wentylacji mechanicznej, skłania do wyboru instalacji z odzyskiem ciepła, a nawet, choć jeszcze za rzadko, elektronicznej komutacji w napędach wentylatorów.
Wszystko to skutkuje rosnącą liczbą zleceń na zaprojektowanie takiej nowoczesnej wentylacji w obiektach istniejących i nowobudowanych. Z pozoru wszystko jest OK, nic tylko projektować i montować taką wentylację wszędzie, gdzie jest na to zapotrzebowanie. Jednak niestety na etapie doboru i projektu trafimy na poważną barierę, znacząco utrudniającą zastosowanie optymalnych, standardowych urządzeń wentylacyjnych. Barierą tą jest mała, a ściślej rzecz ujmując za mała dla większości urządzeń, przestrzeń montażowa. Architekci bardzo często skupiają się głównie na funkcjach użytkowych i wyglądzie projektowanej przestrzeni pozostawiając dla instalacji i urządzeń wentylacyjnych zbyt mało miejsca. Projekt komplikuje dodatkowo fakt, że wybierając wentylację z odzyskiem ciepła z powodu konieczności doprowadzenia obu strumieni, nawiewu i wywiewu do rekuperatora zlokalizowanego w ciasnej przestrzeni międzystropowej (nie dotyczy odzysku glikolowego) trzeba poprowadzić dłuższe kanały wentylacyjne o ograniczonym przekroju, co skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na spręż dyspozycyjny. W takiej sytuacji sięgnąć trzeba po urządzenia specjalnie dedykowane do takich zadań, czyli centrale podwieszane. W tym miejscu należy zauważyć, że nie chodzi tu o zwykłą centralę, którą zamontuje się pod sufitem (a przecież zawiesić można prawie każdą) lecz o taką, w konstrukcji której maksymalnie zmniejszono wymiar wysokości.

Rynek wentylacyjny oferuje wiele takich urządzeń lecz niestety w niewielu z nich z sukcesem udało się pogodzić sprzeczne wymagania, szczególnie trudne do realizacji w centralach podwieszanych. Specyfika takich urządzeń wymaga, aby ze względu na montaż bezpośrednio „nad głowami użytkowników” były jak najbardziej ciche, jednocześnie ze względu na ciasne przestrzenie międzystropowe nie ma miejsca na odpowiednio grube, chroniące przed hałasem ścianki obudowy, a zwiększony z powodów opisanych wcześniej spręż prowadzi przecież do większej emisji hałasu przez wentylatory.

Z wyżej wymienionych powodów najczęściej mamy do czynienia albo z urządzeniami o bardzo cienkich ściankach i słabiutkich wentylatorach, które przy małych wymiarach pracują cicho, ale ze względu na zbyt mały spręż i wydajność obsługują niewielkie kubatury zlokalizowane blisko czerpni i wyrzutni albo urządzenia obsługujące większe kubatury, ale albo zbyt głośne albo zbyt duże.

Od tej reguły bywają wyjątki. Jednym z nich są podwieszane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Ekozefir RP. Zastosowano w nich zaawansowaną czterowarstwową obudowę, w której dzięki użyciu nowoczesnych materiałów, efektywnych termicznie i akustycznie uzyskano znaczne tłumienie dźwięków wewnątrz obudowy oraz znakomitą izolację termiczną i akustyczną, przy zachowaniu rozsądnych grubości ścianek. Specjalny dobór płytowych wymienników odzysku ciepła zaowocował zachowaniem wysokiej efektywności odzysku i małych oporów przepływu pomimo zdecydowanego zmniejszenia wysokości wymiennika.


Najnowocześniejsze superenergooszędne wentylatory EBM-PAPST z dopracowanymi aerodynamicznie wirnikami, napędzane silnikami z elektroniczną komutacją, zapewniają stosunkowo cichą pracę, przy dużej wydajności i sprężu, wyróżniając się przy tym niezwykle małymi wymiarami. Projektowanie z użyciem najnowocześniejszych technik projektowania komputerowego oraz badania w specjalistycznym centrum badawczym EBM-PAPST w Niemczech pomogły zoptymalizować konstrukcję central RP ze szczególnym naciskiem na aerodynamikę przepływu powietrza i optymalne parametry akustyczne.

Kompaktowe centrale podwieszane Ekozefir RP oferowane są w wydajnościach od 800 do 3500 m3/h. Wysokość obudowy (dla 800-3000 m3/h) wynosi zaledwie 41 cm. Zasadniczy korpus mieści w sobie wentylatory, wymiennik odzysku ciepła i filtry oraz opcjonalnie by-pas wymiennika odzysku i układ recyrkulacyjny. Inne akcesoria jak nagrzewnice, chłodnice, filtry dokładne, tłumiki szumu, itp. dostępne są w wersji kanałowej, dostosowanej do szybkiego i łatwego montażu oraz integracji z centralą. Całością steruje sterownik mikroprocesorowy EKOZEFIR STANDARD lub opcjonalnie DIGITAL, oferując zaawansowane funkcje umożliwiające komfortową i ekonomiczną eksploatację urządzenia. Ekozefir RP to urządzenia umożliwiające skuteczną realizację nowoczesnej wentylacji mechanicznej w trudnych warunkach lokalizacji, w ciasnych przestrzeniach międzystropowych.

Źródło: Ekoklimax-Projekt Sp. z o.o.