Urządzenia VBW Engineering w Centrum Ambulatoryjnym Opieki Specjalistycznej i Rehabilitacji "Dąbrowa - Dąbrówka".


18 lipca 2008 roku w Gdyni otwarto Centrum Ambulatoryjne Opieki
Specjalistycznej i Rehabilitacji "Dąbrowa - Dąbrówka", dzięki któremu
ten Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej może zaproponować najszerszą
spośród wszystkich przychodni w województwie pomorskim ofertę świadczeń
medycznych. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Prezydent Miasta
Wojciech Szczurek.
Nowoczesne Centrum Ambulatoryjne, to wielospecjalistyczny ośrodek zabiegowy z najnowszym sprzętem i aparaturą medyczną. Do 18. już wcześniej działających w placówce poradni
specjalistycznych dołączono 16-łóżkowy oddział dzienny, wyposażony w
profesjonalny sprzęt medyczny, który umożliwi wykonywanie nawet
najbardziej skomplikowanych zabiegów. Na salach operacyjnych wykonywane
będą tu m.in. zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, dziecięcej,
ginekologii czy okulistyki. W nowym Centrum uruchomiono także oddział
chemioterapii ambulatoryjnej, która wesprze działalność istniejącej
poradni onkologicznej oraz kriokomorę przy Zakładzie Rehabilitacji.

Foto: VBW Engineering
Inwestycję tą współfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co gwarantuje, że zarówno obiekt, jak
i jego wyposażenie spełniają bardzo surowe warunki stawiane takim
inwestycjom we wszystkich państwach unijnych. (info: www.gdynia.pl)
Pomieszczenia o takiej specyfice wymagają nie tylko bardzo
zaawansowanej technologicznie aparatury medycznej, ale takie same
oczekiwania stawia się też przed instalacją klimatyzacyjną. Tu doskonale
sprawdzają się centrale klimatyzacyjne oraz aparaty
grzewczo-wentylacyjne w wykonaniu higienicznym produkcji VBW Engineering. Zapewniają one doskonałe warunki pod względem temperatury i
czystości powietrza tworząc idealny klimat zarówno dla pacjentów jak i
obsługi Centrum Ambulatoryjnego Opieki Specjalistycznej i Rehabilitacji
"Dąbrowa - Dąbrówka". Należy wspomnieć, że produkowane przez VBW Engineering
urządzenia w wykonaniu higienicznym spełniają wszelkie niezwykle
restrykcyjne wymagania Państwowego Instytutu Higieny - Zakładu Higieny
Komunalnej, czego potwierdzeniem są otrzymane certyfikaty.
Źródło: VBW Engineering