Nieprzerwane działanie turbin wiatrowych bez kondensacji i korozji.

Urządzenia Munters osuszają turbiny wiatrowe
Wind TurbineWzrastające wykorzystanie wiatru jako zrównoważonego źródła energii wiąże się z szybkim rozwojem elektrowni wiatrowych zarówno na lądzie, jak i na przybrzeżnych terenach morskich. Trudne środowisko pracy tych turbin sprawia, że mechanizm gondoli oraz wieża wymagają szczególnej ochrony.

Munters pomaga konsultantom, inżynierom i kierownikom zajmującym się planowaniem, eksploatacją i projektowaniem turbin wiatrowych w zrozumieniu sposobów wykorzystania adsorpcyjnego osuszania wewnątrz turbiny wiatrowej.

Jednym z problemów jest niezbędny w turbinie specyficzny klimat i zrozumienie wpływu wysokiej wilgotności na wieżę i mechanizm gondoli. Naturalne systemy wentylacyjne nie zapewniają wystarczającej ochrony przed kondensacją, a co za tym idzie, przed korozyjnym wpływem wysokiej wilgotności. W turbinach morskich problem jest poważniejszy z uwagi na zamkniętą z konieczności konstrukcję turbiny, przez cały rok wystawionej na agresywne działanie warunków na terenach przybrzeżnych; rezultatem jest silna kondensacja.

Szczególnie na morzu wysoka wilgotność wywiera niszczący wpływ na wieżę i gondolę, np. na drzwi, ściany itp., w okresach przestojów lub awarii. Podczas codziennego ochładzania się powietrza na dworze lub zmian pogody, wilgotne powietrze otaczające zimne powierzchnie osiąga punkt rosy i wytwarza się kondensacja, która może następnie kroplami spadać na elementy maszyny. Zbierające się na sprzęcie kałuże wody oraz korozja wywołana wilgotnością mogą powodować zwarcia systemów elektrycznych i elektronicznych aparatury sterującej.

W połączeniu z wysokimi kosztami konserwacji oraz ukrytym ryzykiem wypadków, czynniki te tłumaczą, dlaczego niezawodne systemy adsorpcyjnego osuszania powietrza Munters są nieodzowne dla bezproblemowego działania turbiny.

Adsorpcyjne systemy osuszania Munters dostarczają suche powietrze do wieży i gondoli, zapewniając suche otoczenie i bezproblemowe działanie i wydłużając okres eksploatacji mechanizmów, ścian i elementów konstrukcyjnych wieży. Koszty napraw i konserwacji maszyn znacznie się obniżają, dzięki czemu inwestycja w adsorpcyjny system osuszania powietrza bardzo szybko się zwraca.

Korzyści ze stosowania systemów osuszania Munters w turbinach wiatrowych:
- Suche i bezproblemowe działanie przez cały rok
- Ukierunkowany wewnętrzny obieg suchego powietrza sprawia, że powierzchnie są suche, i zapobiega tworzeniu się kałuż wody
- Zapobieganie kondensacji i korozji
- Niewielkie wymagania w zakresie konserwacji
- Długa eksploatacja zainstalowanych elementów
- Większa niezawodność maszyn.

Systemy osuszania powietrza Munters można stosować na dwóch poziomach.
Po pierwsze, wprowadza się suche otoczenie w wieży, zapobiegając zbieraniu się wilgoci i kondensacji na całej wysokości.
Po drugie, w gondoli turbiny całe pomieszczenie z mechanizmem turbiny jest osuszone i chronione przed kondensacją i korozją, od etapu produkcji do aż instalacji na miejscu.

Opóźnienie pomiędzy produkcją a instalacją wielu elementów turbin wiatrowych jest często znaczne. Fabryczne powłoki antykorozyjne i inhibitory często ulegają uszkodzeniom podczas instalacji i próbnych przebiegów nowych części instalacji, zaś zespoły i powierzchnie metalowe wystawione są na działanie wilgotnego powietrza. Można uniknąć ryzyka korozji, stwarzając suche środowisko dla wszystkich elementów przed instalacją i po niej.

Dla międzynarodowych dostawców turbin wiatrowych obecność firmy Munters na rynkach światowych ma ogromne znaczenie.


Źródło: Munters