Przedsiębiorca Einhell Polska Sp. z o.o., powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że dwa modele urządzenia grzewczego – konwektora Einhell, wyprodukowanego w Chinach mogą nie być bezpieczne dla użytkowników

Urządzenia grzewcze Einhell - dwa modele wycofane
KON 2000 2338600_01014; EAN 4006825504842,
KON 2000 TT 2338650_01014; EAN 4006825504859.

Przedsiębiorca poinformował, że ww. produkty mogą się zapalić, powodując pożar i narażając konsumentów na doznanie uszczerbku na zdrowiu, jak też szkody materialne.

Z powodu poważnych zagrożeń, przedsiębiorca informuje właścicieli wskazanych urządzeń o konieczności zaprzestania ich używania i możliwości zwrotu produktu w miejscu zakupu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w miejscach zakupu i u przedsiębiorcy odpowiedzialnego za produkt w Polsce:
- strona internetowa: www.einhell.pl
- numer telefonu: +71 334 65 08.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Sankcję tę nakłada Prezes Urzędu.


Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów