Data rozpoczęcia
2008-02-25
Data zakończenia
2008-02-25

02.04.2008 - 04.04.2008 Centrum Szkoleniowe De Dietrich we Wrocławiu, ul. Mydlana 1

Kotły żeliwne średnich i dużych mocy

·atmosferyczne DTG 220/320
·olejowo/gazowe GT 220 do GT 500

Palniki nadmuchowe średniej i dużej mocy

ŚWIADECTWO AUTORYZACJI uprawniające do sprzedaży, montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń grzewczych De Dietrich w zakresie kotłów gazowych/olejowych o mocy powyżej 50kW
ŚWIADECTWO AUTORYZACJI uprawniające do sprzedaży, montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń grzewczych De Dietrich w zakresie kotłów atmosferycznych o mocy powyżej 50kW
ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu dla monterów urządzeń grzewczych marki De Dietrich zakresie kotłów o mocy powyżej 50kW

Zapisy na: www.dedietrich.pl