Urządzenia CIAT w pomieszczeniach największego na świecie akceleratora cząstek CERN.


CIAT zamontował we wrześniu 2008 swoje urządzenia w pomieszczeniach największego na świecie akceleratora cząstek CERN (International Centre for Nuclear Research - Międzynarodowe Centrum Badań Jądrowych) z siedzibą przy granicy francusko-szwajcarskiej.
400 chłodnic CIAT zostało zainstalowane do schłodzenia komputerów obsługujących próby odtworzenia energii podczas "the first instants of the universe".

Foto: CIAT