Wraz z Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., zapraszamy na nowy cykl szkoleń branżowych dotyczących urządzeń chłodniczych w układach sprężarkowych.

Urządzenia chłodnicze w układach sprężarkowych - szkolenie
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja otwiera cykl nowych szkoleń. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie firmy Systherm w Poznaniu przy ul. św. Wincentego 7.

[H3]NOWOŚĆ:[/H3] [H3]URZĄDZENIA CHŁODNICZE W UKŁADACH SPRĘŻARKOWYCH[/H3]
Poznań, 18-19.04, 06-07.06, 11-12.07.2012 r.

Tematyka szkolenia:
- Systemy i rozwiązania układów sprężarkowych.
- Sprężarki chłodnicze.
- Parowniki i skraplacze.
- Automatyka i sterowanie chłodnicze.
- Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych.

Program szkolenia:
[attach=attach7]>>pobierz program[/attach]
1. Systemy i rozwiązania układów sprężarkowych
- układy chłodnicze sprężarkowe i absorpcyjne, chłodziarki termoelektryczne,
- wielkości charakterystyczne pracy urządzeń chłodniczych,
- straty w obiegach chłodniczych,
- wybrane rozwiązania chłodniczych systemów sprężarkowych.
3. Czynniki chłodnicze
- podział i własności czynników,
- wpływ czynników na środowisko naturalne,
- zamienniki czynników.
2. Sprężarki chłodnicze
- budowa i zasada działania,
- układy smarowania i chłodzenia,
- eksploatacja sprężarek: obsługa i zabiegi konserwacyjne przy sprężarkach,
- awarie określanie przyczyn i zapobieganie,
- zabezpieczenie sprężarek przed wzrostem ciśnienia,
- przyczyny zwiększonego zużycia energii.
3. Parowniki, chłodnice, skraplacze
- budowa i zasada działania,
- przegląd rozwiązań konstrukcyjnych,
- eksploatacja urządzeń.
4. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz ochrony środowiska - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska dot. Substancji zubożających warstwę ozonową i f-gazów
5. Automatyka i urządzenia kontrolno – zabezpieczające pracę układu chłodniczego
- budowa i zasada działania,
- obsługa i konserwacja urządzeń.
6. Sterowanie pracą układów chłodniczych urządzeniami Nevel Digitel
7. Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych
- przygotowanie urządzeń i instalacji do ruchu,
- kontrola parametrów pracy sprężarek,
- regulacja wydajności,
- planowe i awaryjne wyłączenia sprężarek.
8. Prace montażowe i remontowe
- odłączenie urządzeń od pracujących układów, wykonywanie prób szczelności instalacji po remoncie, próby ciśnieniowe, sprawdzanie szczelności połączeń, sprawdzanie wydłużeń oraz skuteczności ich kompensacji,
- odzysk czynników chłodniczych z instalacji – urządzenia, sposoby przeprowadzania – pokaz,
- zasady postępowania w przypadku likwidacji instalacji chłodniczej.
9. Przepisy BHP i p-poż. przy obsłudze urządzeń chłodniczych.

Terminy szkoleń:
18-19.04.2012 r.; 06-07.06.2012 r.; 11-12.07.2012 r.

Miejsce szkoleń:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.Poznań, ul. św. Wincentego 7.

Koszt szkolenia:
Cena 700 zł +23% VAT.

Zgłoszenia:
Pobierz [attach=attach6]formularz zgłoszeniowy[/attach]Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.