URZĄDZENIA CHŁODNICZE SPRĘŻARKOWE PAROWE. Podstawy teoretyczne i obliczenia
Tytuł: URZĄDZENIA CHŁODNICZE SPRĘŻARKOWE PAROWE. Podstawy teoretyczne i obliczenia


Autorzy: Bohdal Tadeusz, Charun Henryk, Czapp Marian
Wydawca: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne
Rok wydania: 2003
Strony, rysunki, tabele: s. 532, rys. 413, tabl. 71
Oprawa: B5
ISBN: 83-204-2845-9
Cena: 54,00 zł + koszty wysyłki

Podręcznik obejmuje zagadnienia dotyczące: czynników chłodniczych (ziębników), parowych urządzeń chłodniczych z jedno- i wielostopniowymi sprężarkami tłokowymi, stosowania sprężarek śrubowych w urządzeniach jedno- i wielostopniowych oraz zasad doboru podstawowych elementów instalacji sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Na podstawie zawartych w nim informacji można wykonać projektowe obliczenia termodynamiczne, mające na celu określenie podstawowych wymiarów urządzeń oraz najkorzystniejszych warunków ich eksploatacji. W książce znajdują się liczne przykłady obliczeniowe, ilustrujące omawiane zagadnienia teoretyczne. Jej zakres tematyczny odpowiada treści wykładów z urządzeń chłodniczych oraz z podstaw chłodnictwa, prowadzonych na wyższych uczelniach.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów specjalności energetycznych wydziałów mechanicznych, a także dla studentów wydziałów inżynierii sanitarnej i pokrewnych uczelni technicznych.

Spis treści:
Przedmowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Wykaz stosowanych symboli graficznych
1. Wprowadzenie
2. Identyfikacja stanu termodynamicznego czynnika chłodniczego
3. Urządzenia chłodnicze parowe jednostopniowe ze sprężarkami tłokowymi
4. Urządzenia chłodnicze parowe wielostopniowe ze sprężarkami tłokowymi
5. Sprężarki śrubowe w urządzeniach chłodniczych jedno- i wielostopniowych
6. Zasady doboru podstawowych elementów instalacji urządzenia chłodniczego sprężarkowego parowego jedno- i wielostopniowego
Bibliografia
Skorowidz

Źródło: ''

Komentarze

  • zwrot

    czy praktykowana jest mozliwosc zwrotu zamowionej ksiazki, jezeli nie spelni oczekiwan

  • zwrot książki

    Książkę można zwrócić do Wydawnictwa pod warunkiem, że nie będzie zniszczona i przesłać ja razem z fakturą.