URSA na swojej stronie www informuje, że produkt PureOne firmy URSA został wyróżniony przez laboratoria Eurofins certyfikatem „Indoor Air Comfort Gold”.

URSA wyróżniona certyfikatem Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Certyfikacja produktów „Indoor Air Comfort" przeprowadzana przez grupę laboratoriów Eurofins jest innowacyjnym narzędziem potwierdzającym spełnienie najsurowszych wymagań wszelkich europejskich standardów dotyczących emisji lotnych związków organicznych (VOC) na dwóch poziomach:

- Poziom standardowy „Indoor Air Comfort”– certyfikowany produkt potwierdza spełnienie wszystkich norm emisji określonych w wymaganiach prawnych wydanych przez organa Unii Europejskiej.

- Poziom wyższy „Indoor Air Comfort GOLD” – certyfikowany produkt potwierdza spełnienie dodatkowych, dobrowolnych norm emisji określonych przez odpowiednie organizacje ekologiczne oraz zbliżone wymagania w Unii Europejskiej.

Otrzymane wyróżnienie nie tylko potwierdza jakość produktów, ale również świadczy o zaangażowaniu firmy URSA w innowacyjność i zrównoważony rozwój.