Data rozpoczęcia
2006-03-03
Data zakończenia
2006-03-03

07.03.2006 r. Zaproszenie
W dniu 25.01.2006 Rada Dyrektorów ASHRAE podczas Zimowego Spotkania w Chicago
oficjalnie zatwierdziła POLONIA CHAPTER - oddział w Polsce. Po przeszło roku starań
udało się przekroczyć wymagane minimum 50 członków zainteresowanych wspólnym
działaniem.
Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa na uroczyste otwarcie ASHRAE POLONIA
CHAPTER w obecności P.Terry’ego Townsend’a (Prezydent Elekt ASHRAE) oraz P.
Costasa Balaras’a (Dyrektor RAL-B - oddziału europejskiego ASHRAE).
Termin spotkania:

07.03.2006
Plan spotkania:

16.00 - 17.00 spotkanie P.Terry’ego Townsend’a z prasą
17.00 - 18.45 Uroczyste otwarcie ASHRAE POLONIA CHAPTER
- powitanie zgromadzonych - Maciej Sobczyk
- prezentacja ASHRAE w USA i na Świecie - Terry Townsend
- prezentacja ASHRAE RAL-B (Oddział Europejski ) - Costas Balaras
- prezentacja ASHRAE w Polsce - plany i kierunki działania - Maciej Sobczyk
- sprawy formalno - prawne:
- złożenie przez Państwa podpisów na liście członków założycieli / liście
obecności
- uchwalenie statutu Stowarzyszenia
- umocowanie komitetu założycielskiego / władz pierwszej kadencji wybranych
w e-wyborach - przy udziale Terry’ego Townsend’a,
- zamknięcie obrad.
Miejsce spotkania:

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
ul. Zielna 37; Warszawa
Bardzo proszę o potwierdzenie obecności na adres: ashrae@op.pl
bądź faksem (22) 751-85-49
Przemysław Dornowski

Komitet Organizacyjny Oddziału ASHRAE POLONIA
Sekretarz
www.ashrae.org.pl
email: ashrae@op.pl