W dniu 14 lutego br. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w gronie zaproszonych gości miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej. Otwarcie laboratorium swoją obecnością uświetnili m.in. prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada - dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. Jan Szmidt - dziekan Wydziału Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prezesi firm PLUM i SMAY: Maciej Szumski z małżonką Dorotą Szumską oraz Marek Maj.

Uroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej
Laboratorium Wentylacji Pożarowej powstało dzięki trójstronnej współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska oraz dwóch polskich firm PLUM Sp. z o.o. i SMAY Sp. z o.o. W ramach wspólnego projektu firmy sponsorskie sfinansowały gruntowny remont nowego pomieszczenia laboratorium oraz sali dydaktycznej, a przede wszystkim zapewniły wyposażenie techniczne i pomiarowe stanowiska badawczego.

O wysokich walorach naukowych i dydaktycznych powstałego laboratorium decyduje wyposażenie go m.in. w nowoczesne jednostki napowietrzania pożarowego sterowane najnowszej generacji automatyką sterującą opartą o algorytmy predykcyjne, bogaty system monitoringu stanu budynku, zbierania i archiwizacji danych oraz szereg innych urządzeń pomiarowych.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez obu dziekanów i prezesów firm sponsorskich, dr inż. Grzegorz Kubicki w krótkiej prelekcji wprowadzającej przedstawił idę powstania Laboratorium Wentylacji Pożarowej, omówił zasadę funkcjonowania zainstalowanych urządzeń oraz zasady praktycznej realizacji systemów zapobiegania zadymieniu. W wystąpieniu nakreślone zostały również podstawowe cele funkcjonowania stanowiska badawczego:
- cel naukowy – nowe stanowisko badawcze dzięki bogatemu wyposażeniu technicznemu posiada znaczny potencjał naukowy i może stanowić bardzo przydatne narzędzie m.in. dla lepszego poznania i naukowego opisu zjawisk hydraulicznych pojawiających się podczas napowietrzania pożarowego w budynkach wielokondygnacyjnych;
- cel dydaktyczny – unikalna możliwość przekazania studentom studiów dziennych, niestacjonarnych i podyplomowych podczas zajęć laboratoryjnych praktycznej wiedzy o zasadach funkcjonowania coraz bardziej popularnych systemów wentylacji pożarowej. W czasie takich zajęć ich uczestnicy będą mogli osobiście „dotknąć” problemów stabilizacji ciśnienia, ukierunkowanych przepływów, siły parcia hydrostatycznego i przekonać się jakie możliwości praktyczne daje stosowanej najnowszych osiągnięć automatyki przemysłowej;
- cel propagandowy - propagowanie wiedzy na temat warunków skutecznego działania systemów różnicowania ciśnienia podczas programu szkoleń i pokazów dla przedstawicieli różnych środowisk związanych z procesem inwestycyjnym i ochroną p.poż (m.in. architektów, projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych przedstawiciele PSP itd.).

Na zakończenie uruchomiono zainstalowane urządzenia oraz zademonstrowano działanie systemu napowietrzania a także możliwości układu sterującego.

Podczas dalszej części uroczystości otwarcia laboratorium, przy symbolicznej lampce szampana, strony biorące udział w realizacji przedsięwzięcia zgodnie podkreśliły rosnące znaczenie partnerskiej współpracy środowiska akademickiego oraz biznesowego w procesie kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej. Ponadto podkreślono, że rzeczywistość współczesnego świata wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z przemysłem, ponieważ tylko połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z praktyczną znajomością najnowszych urządzeń oferowanych na rynku stanowić może gwarancję sukcesu.

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością Laboratorium Wentylacji Pożarowej będą mogły się z nim zapoznać podczas cyklu jednodniowych szkoleń organizowanych przez firmę Plum i Smay we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska. Pierwsze szkolenie zaplanowane jest na 15 marca br. Szczegóły dotyczące szkoleń niebawem pojawią się na stronach internetowych obu firm.

Uroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej 14.02.2012. Fot. SmayUroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej 14.02.2012. Fot. Smay
Uroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej 14.02.2012. Fot. SmayUroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej 14.02.2012. Fot. Smay


Źródło: Smay Sp. z o.o.