Tablice URBS przeznaczone są do zastosowania jako układy regulacyjne kontrolno-sterujące w systemach różnicowania ciśnień, zapobiegających zadymieniu w przypadku pożaru. Tablice umożliwiają regulowanie wartości różnicy ciśnień i przepływu powietrza pomiędzy drogami ewakuacji, a pomieszczeniami objętymi pożarem.

URBS - Urządzenie Regulacyjne Belimo Smay
Tablice URBS generują sygnał do elementu wykonawczego, którego działanie zapewnia osiągnięcie oczekiwanych paramentów, tj. wartości ciśnienia lub przepływu powietrza.

Urządzenia mogą pracować podłączone do systemu nadrzędnego lub samodzielnie, w takim przypadku realizują ostatnią dyspozycję, co zapewnia prawidłową pracę w przypadku przerwania komunikacji z systemem nadrzędnym.

Elementem wykonawczym jest siłownik obrotowy lub przetwornica częstotliwości.

Badania wykonane w Instytucie Techniki Budowlanej będące podstawą wydania aprobaty obejmowały:
a) odporność na wibracje
b) wytrzymałość na wibracje
c) odporność na zimno
d) odporność na wilgotne gorąco cykliczne
e) wytrzymałość na oddziaływanie atmosfery korozyjnej
f) odporność na wyładowania elektrostatyczne
g) odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego
h) odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
i) odporność na napięciowe stany przejściowe ? powolne udary o wysokiej energii
j) odporność na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia
k) odporność na zakłócenia przewodzone wywołane polami wysokich częstotliwości.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno - użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

Szczegóły: [attach=attach1]w karcie katalogowej[/attach]


Źródło: Smay Sp. z o.o.