Data rozpoczęcia
2013-06-07
Data zakończenia
2013-06-07
Miejsce
Niwy

Uprawnienia Elektroenergetyczne
Stanowisko: eksploatacji, dozoru.
Szkolenie i Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005r.).

• Grupa 1 – uprawnienia energetyczne – SEP.
• Grupa 2 – obsługa, montaż, eksploatacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
• Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazoweZakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku eksploatacji lub dozoru może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe.


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny
otrzymają wymagane Świadectwa Kwalifikacji.

• Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych – 1 dzień. Po zakończeniu przewidziano
Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
• Szkolenie i egzamin odbędzie się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.
• Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie.
• Zajęcia prowadzą Eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Opłata za szkolenie - 350,00 PLN + VAT.
• Opłata za 1 egzamin – 150,00 PLN.
• Opłatę za udział w szkoleniu i egzaminie należy dokonać w terminie minimum na 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia.
• Opłatę za udział w szkoleniu proszę dokonać na konto Ośrodka Szkoleniowego w Banku Spółdzielczym
o/Osielsko nr konta: 97 8142 1033 0003 6706 2000 0002, tytułem - Opłata za udział w szkoleniu - Obowiązujące uprawnienia E-E – grupa 1 i 2.


Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax: (052) 324 05 29
lub e-mail: a.uminska@trepka.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u kierownika szkolenia pod numerem
telefonu: (052) 324 05 27/25.


Źródło: ''