Komunikat z dnia 7 grudnia 2009 r. o terminach i miejscu przeprowadzenia egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w 2010 r.


Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), ogłasza się terminy oraz miejsce przeprowadzenia egzaminów w 2010 r. dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
1. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 9 stycznia 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 lutego 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 lutego 2010 r.
2. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 6 lutego 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 marca 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 marca 2010 r.
3. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 7 lutego 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 9 marca 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 23 marca 2010 r.
4. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 8 marca 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 7 kwietnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 21 kwietnia 2010 r.
5. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 9 marca 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 kwietnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 kwietnia 2010 r.
6. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 10 kwietnia 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 10 maja 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 24 maja 2010 r.
7. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 11 kwietnia 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 11 maja 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 25 maja 2010 r.
8. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 22 maja 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 21 czerwca 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 5 lipca 2010 r.
9. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 31 lipca 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 30 sierpnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 13 września 2010 r.
10. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 4 września 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 4 października 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 18 października 2010 r.
11. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 4 października 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 3 listopada 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 17 listopada 2010 r.
12. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 2 listopada 2010 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 2 grudnia 2010 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 16 grudnia 2010 r.
Miejsce egzaminu: Centrum Konferencyjno-Kongresowe, 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Sala Centrum Kongresowe.
Wysokość opłaty za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego: 160 zł.
Wysokość opłaty za egzamin: 640 zł.
Opłatę za postępowanie egzaminacyjne należy wnieść na rachunek: NBP O/O w Warszawie
90 1010 1010 0056 0122 3100 0000 z dopiskiem odpowiednio za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego lub egzamin.
Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie Informacje dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej