Upadłość konsumenta


Osoba zadłużona może tak jak przedsiębiorca ogłosić swoją upadłość. Ogłoszenie upadłości będzie możliwe tylko raz w życiu pod kontrolą sądu. Oddłużenie nie obejmie osób, które zadłużyły się w sposób nieodpowiedzialny.
Postępowanie będzie polegało na umorzeniu części zobowiązań, po zaspokojeniu wierzycieli w ustalonym przez sąd planie spłaty, trwającym maksymalnie 7 lat. W tym czasie konsument nie będzie mógł zaciągać innych zobowiązań, w tym dokonywać zakupów na raty.
Droga konsumenta do upadłości:
1. Konsument składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.
2. Sąd bada, czy nie zachodzą przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości (określone w art. 4913).
3. Jeśli nie zachodzą takie przesłanki, sąd ogłasza upadłość i prowadzi postępowanie upadłościowe (tzn. likwiduje majątek konsumenta, sporządza plan podziału, zaspokaja zobowiązania wierzycieli).
4. Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli konsumenta, określające warunki spłaty zobowiązań konsumenta, które nie zostały zaspokojone na podstawie planu podziału oraz określa, jaka część zobowiązań konsumenta (po wykonaniu planu spłaty) zostanie umorzona.
Zobacz:
- Konsument z prawem do upadłości
- Upadłość konsumenta, czyli plajta
- Upadłość konsumenta
- Konsument ogłosi upadłość
- Upadłość konsumenta a interesy wierzycieli