Upadłość osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.


31 marca 2009 r. w życie wchodzi Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych ma teraz prawo ogłosić upadłość. Wraz z nowelizacją z 05.12.2008 wprowadzony został nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej będą miały osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. Nowe przepisy przewidują, że postępowanie upadłościowe będzie dotyczyć wyłącznie tych osób, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. O ogłoszeniu upadłości będzie decydował sąd. Oddłużenie będzie z reguły połączone z zobowiązaniem dłużnika do pokrycia przynajmniej części swoich zobowiązań. Nie będzie ono jednak mogło być stosowane częściej niż raz na 10 lat...
Więcej na ten temat: http://e-prawnik.pl/zmiany-w-prawie/upadlosc-konsumencka-3