Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął rekrutację do drugiej edycji studiów podyplomowych budownictwo energooszczędne, audyting oraz ocena energetyczna budynków. Są one w dużej części dofinansowane z funduszy unijnych.

Uniwersytet Zielonogórski wykształci audytorów energetycznych
Uniwersytet ZielonogórskiOsoby, które zdecydują się na ten kierunek na wydziale inżynierii lądowej i środowiska, będą musiały pokryć jedynie 20 proc. kosztów kształcenia. Uczelnia przygotowała 40 miejsc - podała PAP rzecznik Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.

Studia są dofinansowane ze środków unijnych w 80 proc. (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), pozostałe 20 proc. kosztów to wkład własny uczestnika, co oznacza wydatek ok. 2 tys. zł. Organizatorzy zastrzegają jednak, że ta kwota może ulec zmianie.

"Głównym celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie wiedzy przede wszystkim architektów, inżynierów budownictwa, projektantów - pracujących w wykonawstwie budowlanym na temat problemów związanych z oszczędzaniem energii w budynkach na etapie ich projektowania, eksploatacji, a także termomodernizacji budynków istniejących i wykonywania audytów energetycznych" - powiedziała PAP Sapeńko.

Ze względu na tematykę studiów, dobrze by było, gdyby uczestniczki i uczestnicy mieli ukończone inżynierskie lub magisterskie studia wyższe na kierunkach: budownictwo, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, energetyka cieplna, architektura lub na kierunkach pokrewnych.

Jest to zalecenie, natomiast warunkiem koniecznym jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub inżynierskiego.

Dyplom tego kierunku kwalifikuje do uzyskania wpisu na liście ministra infrastruktury i wykonywania zawodu audytora energetycznego w zakresie sporządzania audytów energetycznych, m.in. dla potrzeb ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Od 2009 roku w prawie budowlanym wprowadzono obowiązek udostępniania nabywcy/najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu - certyfikatu energetycznego.

Większość budynków/lokali oddawanych do użytku i użytkowanych przed 2008 rokiem nie ma żadnej dokumentacji energetycznej. Absolwenci opisanego kierunku studiów podyplomowych zdobędą uprawnienia do wystawiania takich świadectw.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce