Uniwersalny system kominowy. Do zastosowania również w domach drewnianych.


Wprowadzenie w 2008 przez firmę JAWAR nowatorskiej izolacji kominowej z włókien glinokrzemianowych zaowocowało zaprojektowaniem izolowanego systemu stalowego, nadającego się do zastosowania zarówno w pracy z kotłami opalanymi gazem lub olejem, jak również z kotłami na paliwa stałe!
Uniwersalny system mógł powstać dzięki połączeniu chemicznych właściwości stali kwasoodpornej z termicznymi możliwościami izolacji glinokrzemianowej. Ścianki komina wykonane z najlepszej jakości stali odporne są na działanie kondensatu, szczególnie groźnego w przypadku spalin wydostających się z kotłów opalanych gazem i olejem. Z kolei wysoka odporność termiczna izolacji umożliwia zachowanie stabilności systemu również w przypadku odprowadzania spalin o wysokich temperaturach, co jest częste w przypadku kotłów stałopalnych.
Nowy system kominowy firmy JAWAR dopuszczony został do pracy ciągłej w temperaturze aż 600°C, odporny jest również na pożar sadzy (1100°C). Szczególną zaletą systemu jest możliwość umieszczenia komina w odległości zaledwie 50mm od materiałów palnych. Umożliwia to swobodny montaż, np. wzdłuż drewnianych ścian budynku!
Dodatkowym atutem systemu jest fakt, że został on (jako jeden z pierwszych w Polsce) przebadany w 60-minutowej próbie ogniowej. Odpowiada on nie tylko europejskiej normie dotyczącej wymagań techniki kominowej, ale również polskim przepisom pożarowym. Jest więc uznany za bezpieczny system kominowy z punktu widzenia odporności ogniowej.

Fot. 1 Demontaż elementów tuż po próbie ogniowej.
Widoczne są warunki, w jakich testowano
komin
– płaszcz wewnętrzny rozgrzany jest do czerwoności.


Fot. 2 Wlot trójnika po próbie ogniowej.
Płaszcz wewnętrzny rozgrzany do czerwoności.
Widoczny jest brak jakichkolwiek ubytków
lub zniszczeń izolacji kominowej.


Fot. 3 Trójnik komina po próbie ogniowej.
Widoczny jest brak jakichkolwiek
przebarwień lub uszkodzeń płaszcza
zewnętrznego komina, jak również
trwałość oznakowania tekstem.