Firma Uniwersal Sp. z o.o. - znany i ceniony producent wentylatorów i wywietrzników, z nowym rokiem proponuje zaktualizowany elektroniczny katalog produktów na płycie CD-Rom.


Uniwersal przyzwyczaił na do znakomitej oprawy graficznej swoich katalogów połączonej z bogatą zawartością merytoryczną. Nie inaczej jest w nowej edycji katalogu na CD (marzec 2005), w której znajdziemy znane już produkty takie jak:


- wentylatory dachowe standardowe i kwasoodporne DAs, DAk;
- wentylatory dachowe wielobiegowe DAs P2/P3, DAk P2/P3 i Silwent P2;
- wentylatory dachowe SilWent, FEN i Sztil;
- wentylatory przeciwwybuchowe DAExC;
- wywietrzaki zintegrowane standardowe i kwasoodporne WZs(k) i przeciwwybuchowe WZEx;
- wywietrzniki grawitacyjne WLO, Bora, Zefir, Bryza;
- wywietrzniki grawitacyjne przeciwwybuchowe WLO EQ;
- podstawy dachowe, podstawy tłumiące i tłumiki;
- zestawy rozruchowe, sterowanie i automatyka;
- wentylatory osiowe;
- wywietrzniki.
Katalog został uzupełniony o nowe produkty, o których pisywaliśmy już na www.wentylacja.com.pl w dziale "Aktualności":
- wentylatory kanałowe VENTO 200,
- wywietrzniki Zefir na spaliny z wylotem otwartym,
- wywietrzniki grawitacyjne Bryza-150.
Na płycie oprócz kart katalogowych i rysunków CAD znajduje się program „Wywietrznik”, służący do doboru wywietrzników produkowanych przez UNIWERSAL. Program obejmuje dobór wywietrzników do instalacji w budynkach mieszkalnych i halach. W budynkach mieszkalnych indywidualnych i wielokondygnacyjnych program obejmuje instalacje z jedną kratką wentylacyjną na pion. W halach program dotyczy instalacji bez kratek, a dopływ powietrza jest bezpośrednio do kanału wentylacyjnego. Program uwzględnia kanały o przekroju okrągłym i prostokątnym.
Program "Wywietrznik", spakowany w ZIP, można pobrać ze strony www.uniwersal.com.pl lub wentylacja.com.pl/PROGRAMY.
Natomiast wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, firma, ulica, miasto, kod, e-mail, stanowisko) można otrzymać bezpłatnie UNIWERSAL-CD.