Przedstawiamy: elementy systemu nawiewno-wywiewnego grawitacyjnego i hybrydowego - nowość 2011 w ofercie Uniwersal Sp. z o.o.

Uniwersal: system nawiewno-wywiewny grawitacyjny i hybrydowy
Elementy systemu nawiewno-wywiewnego grawitacyjnego i hybrydowego - propozycja rozwiązania w oparciu o elementy systemu wentylacyjnego firmy Schiedel. Kompletny hybrydowy system wentylacyjny dostępny będzie w ofercie Uniwersal Sp. z o.o. od czerwca 2011.

Uniwersal system nawiewno-wywiewny grawitacyjny i hybrydowy
Wywietrznik Schiedel/Bryza proponowany jest jako nasada zewnętrzna dla systemu wentylacji naturalnej. Wywietrzniki dopasowane są do bloczków wentylacyjnych Schiedel typ 120/170 mm oraz 100/160 mm i mogą być użyte we wszystkich konfiguracjach montażowych, zarówno w układzie poziomym jak i pionowym oraz w systemach wielorzędowych. Wywietrzniki te wydajnie poprawiają poziom wentylacji naturalnej i efektywnie wykorzystują siłę omywającego je wiatru.
Wentylator hybrydowy Schiedel/Fenko umożliwia w sposób absolutny utrzymanie kontroli nad prawidłowością ciągów wentylacyjnych. W przypadku gdy czynniki atmosferyczne są niekorzystne dla pracy wentylacji naturalnej układ pracuje jako wentylacja mechaniczna. Rozwiązanie dopasowane do wszystkich wariantów montażowych bloczków wentylacyjnych Schiedel.
Wywiewna kratka grawitacyjna, montowana wewnątrz pomieszczeń wentylowanych. Zapewnia użytkownikowi komfort regulacji ilości wywiewanego powietrza dzięki zastosowanej, prostej w obsłudze, przepustnicy regulującej.
Nawiewnik doprowadza świeże powietrze do pomieszczenia. Po stronie zewnętrznej układ zakończony jest estetyczną czerpnią a od wewnątrz kratką nawiewną z filtrem pyłowym klasy G3. Użytkownik sam decyduje o ilości powietrza doprowadzanego do pomieszczenia, zapewniając tym samym właściwy poziom normatywów higienicznych dla wentylacji.


Nawiewnik UniwersalNawiewnik
System nawiewny składa się z czerpni powietrza zewnętrznego - krótkiego odcinka rury, którą powietrze dostarczane jest do pomieszczenia. Od strony pomieszczenia system ten zakończony jest estetyczną kratką nawiewną zaopatrzoną w system regulacji ilości powietrza świeżego oraz włókninę filtracyjną klasy G3. W systemie tym występuje materiał dźwiękoizolacyjny wydajnie eliminujący hałas pochodzący z ulicy, natomiast siatka zamontowana w czerpni powietrza zewnętrznego uniemożliwia przedostawanie się owadów do pomieszczenia. Elementy systemu wykonane są z laminatów poliestrowo-szklanych trwale barwionych na kolor dowolny. Możliwe jest tym samym dopasowanie kolorystyki do wymogów inwestora.

Nawiewnik w systemie Uniwersal

Kratka grawitacyjna wywiewnaKratka grawitacyjna wywiewna
Wywiewna kratka wentylacyjna dostosowana do pustaków wentylacyjnych typ Schiedel (lub innych) przeznaczona w przypadku wentylacji naturalnej. Kratka zaopatrzona jest w przepustnicę za pomocą której użytkownik w dowolny sposób reguluje ilośc powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Kratka wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego trwale barwionego na kolor dowolny. Możliwe jest tym samym dopasowanie kolorystyki do wymogów inwestora.Wywiewna kratka hybrydowa
Wywiewna kratka wentylacyjna dostosowana do pustaków wentylacyjnych typ Schiedel (lub innych) przeznaczona w przypadku wentylacji hybrydowej. Kratka zaopatrzona jest w przepustnicę za pomocą której użytkownik w dowolny sposób reguluje ilość powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Oraz elektronikę decydującą o rodzaju pracy nasady hybrydowej. Kratka wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego trwale barwionego na kolor dowolny. Możliwe jest tym samym dopasowanie kolorystyki do wymogów inwestora.


System nawiewno-wywiewny grawitacyjny i hybrydowy Uniwersal
- premiera na Budma 2011:


Uniwersal na Budma 2011, foto wentylacja.com.plUniwersal na Budma 2011, foto wentylacja.com.pl
Uniwersal na Budma 2011, foto wentylacja.com.plUniwersal na Budma 2011, foto wentylacja.com.plŹródło: Uniwersal Sp. z o.o.