Spółka UNISERV S.A. podpisała umowę z Kraftanlagen Power Plants GmbH z Monachum na dostawę "pod klucz" żelbetowej chłodni kominowej dla elektrociepłowni w miejscowości Kladno w Republice Czeskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa nowego bloku opalanego węglem i biomasą o mocy elektrycznej 135 MWe".

Uniserw dostarcza chłodnię kominową dla czeskiej elektrociepłowni
UNISERVWłaścicielem elektrociepłowni jest ALPIQ Generating s.r.o., będący częścią szwajcarskiego przedsiębiorstwa sektora energetycznego ALPIQ Group.

Jest to kolejne zlecenie realizowane przez spółkę od generalnego wykonawcy z rynku niemieckiego - mówi Artur Nizioł, prezes UNISERV - Potwierdza ono wysoką jakość i zaawansowanie techniczne oferowanych przez nas dostaw i usług, spełniających wymogi generalnych wykonawców działających na rykach międzynarodowych.

Kluczowe elementy zamówienia, takie jak projektowanie, wykonanie powłoki chłodni oraz dostawa technologii, realizowane będą przez spółki Grupy UNISERV. Pozostałe prace zostaną podzlecone lokalnym wykonawcom.

Planowany termin rozpoczęcia prac ziemnych przypada na 22 sierpnia 2011 roku, rozruchu na kwiecień 2013 roku, a przekazania chłodni do eksploatacji na grudzień 2013 roku.