UNISERV S.A. rozpoczął realizację zadania: „Modernizacja chłodni kominowej nr 6 wraz z przynależną armaturą w ramach realizacji inwestycji – Budowa Jednostki Wytwórczej OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w PKE S.A. – Elektrownia Jaworzno III-Jaworzno II.

UNISERV S.A. modernizuje chłodnię kominową w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Jaworzno II
Modernizowany obiekt to chłodnia kominowa, która została wybudowana w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Potrzeba jej modernizacji wynika z konieczności dostosowania jej do pracy z nowobudowanym blokiem energetycznym wyposażonym w kocioł na biomasę.

W zakres prac wchodzi między innymi wykonanie demontaży wyeksploatowanych urządzeń wewnętrznych oraz montaży nowych, a także naprawy konstrukcji żelbetowych i stalowych. Chłodnia zostanie oddana do eksploatacji 16 kwietnia 2012 roku, a odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 30 września 2012 roku.

W ramach prowadzonej przez PKE SA budowy Jednostki Wytwórczej OZE na terenie Elektrowni Jaworzno II, UNISERV zrealizuje również, zlecone przez konsorcjum Rafako SA i Omis, trzy silosy żelbetowe na biomasę. Zbiorniki będą wykonane wraz z osprzętem stalowym. Pojemność użytkowa każdego wynosić będzie 3000 m3 przy średnicy wewnętrznej 16 m.