Szkolenia w Akademia Viessmann.

Układy termodynamiczne w pompach ciepła w teorii i praktyce
Od 2010 firma Viessmann współpracuje z jedną z najlepszych polskich jednostek naukowych: Centralnym Ośrodkiem Chłodnictwa w Krakowie. Głównym polem współpracy są szkolenia z układów termodynamicznych, szczegółów budowy i pracy pomp ciepła.

Viessmann + COCH
UKŁADY TERMODYNAMICZNE W POMPACH CIEPŁA
W TEORII I PRAKTYCE


Uczestnicy w ramach szkolenie uzyskują wiedzę z następującego zakresu:
- wybrane zagadnienia z termodynamiki
- czynniki chłodnicze – właściwości, rodzaje
- sprężarkowe pompy ciepła
- zasada działania układów chłodniczych
- straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła i rzeczywisty współczynnik wydajności
- źródła ciepła niskotemperaturowego i sposoby jego pozyskiwania
- elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła
- wymienniki ciepła (skraplacze, parowniki, wpływ wymienników ciepła na działanie pomp ciepła)
- urządzenia regulacyjne i sterujące, zawory rozprężne, presostaty i termostaty, urządzenia.

Część praktyczna przewidziana w drugim dniu szkolenia:
Część praktyczna odbywa się na trzech stanowiskach szkoleniowych z pompami ciepła Vitocal 200-S, Vitocal 350-A, Vitocal 160-A. Przy jednym stanowisku znajduje się maksymalnie 5 osób + trener.

Część praktyczna obejmuje m.in. poniższą problematykę:
- pomiary parametrów działania
- ocena parametrów pracy za pomocą diagnostyki przeprowadzonej z poziomu regulatora Vitotronic
- analiza pracy układów chłodniczych, wykrywanie usterek
- symulacja zmian parametrów dolnego i górnego źródła ciepła - wpływ na wydajność pompy ciepła
- sprężarki z ekonomizerem (cykl EVI w Vitocal 350-A) - analiza pracy, zalety cyklu EVI
- praktyczne wykonanie próby szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
- sporządzenie protokołu z ciśnieniowej próby szczelności
- praktyczne wykonanie próżni i suszenie instalacji
- uruchomienie i pomiary parametrów pracy urządzenia Vitocal 200-S.

Szkolenie odbywać się będzie na terenie Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie i prowadzone będzie przez doświadczonych chłodników i pracowników Akademii Viessmann.

Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Terminy szkoleń 2012:
08.05.
29.05.
26.06.
04.07.
29.08.
04.09.
11.09.
02.10.
09.10.

Koszt szkolenia:
800 zł netto

Zapisy na szkolenia
tel. 12 637 09 33 w. 105, 212
e-mail: sekretariat@coch.pl, szkolenia@coch.pl
oraz na www.viessmann-szkolenia.pl

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa