UKŁADY STEROWANIA W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
Tytuł: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji


Autor: B. Zawada
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 2006
Stron: s. 408
ISBN: 83-7207-627-8
Cena: 40,00 zł
Zamówienia: www.wydawnictwopw.pl

W podręczniku omówiono kompleksowo układy sterowania, stosowane w różnych systemach wentylacji i klimatyzacji, uwzględniając: wymagania i oczekiwania użytkowników, właściwości urządzeń pomiarowo-regulacyjnych oraz komputerowe systemy zarządzania eksploatacją budynków BMS.
Podano rodzaje i struktury układów regulacji i odniesiono się do uzyskiwanej jakości. W odniesieniu do systemów komputerowych, przeprowadzono wszechstronną analizę parametrów, odnoszących się do aplikacji adresowanych do instalacji HVAC oraz analizę możliwości racjonalizowania gospodarki energią w budynku, a co za tym idzie - obniżeniem kosztów eksploatacji.

Spis treści:
Od Autora
1.Wstęp
2.System klimatyzacji jako obiekt sterowania
2.1.Układ klimatyzacji jako system dynamiczny
2.2.Miejsce i rola układów sterowania w systemie klimatyzacji
2.3.Parametry powietrza wewnętrznego a wartości zadane dla układów sterowania
2.4.Podstawowe zakłócenia w systemie klimatyzacji
3.Struktury układów sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji
3.1.Klasyfikacja układów sterowania
3.2.Struktury układów regulacji temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu
3.3.Układy regulacji sekwencyjnej
4.Układy sterowania w scentralizowanych systemach klimatyzacji
4.1.Układy regulacji w typowych centralach klimatyzacyjnych
4.2.Układy zabezpieczające w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.3.Sekwencja startu urządzeń centrali
4.4.Sterowanie suboptymalne w centralach klimatyzacyjnych
4.5.Standardowe struktury sterowania
5.Układy sterowania w systemach ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV)
5.1.Zasady sterowania systemem VAV
5.2.Układy sterowania przepływem powietrza w sieci przewodów
5.3.Lokalne układy sterowania w pomieszczeniach
6.Układy sterowania w klimatyzacji indywidualnej pomieszczeń
6.1.Układy sterowania w szafach klimatyzacyjnych
6.2.Układy sterowania w klimakonwektorach z udziałem powietrza zewnętrznego
6.3.Układy sterowania w klimakonwektorach bez udziału powietrza zewnętrznego
7.Układy regulacji ciągłej
7.1.Przebiegi sygnałów w układzie
7.2.Odchyłka regulacji
7.3.Standardowe algorytmy regulacji
7.4.Stabilność i jakość w układach regulacji ciągłej
7.5.Dobór parametrów algorytmów regulacji
8.Wielostanowe układy regulacji i sterowania
8.1.Dwustanowe układy regulacji i sterowania
8.2.Układy regulacji trójstanowe
8.3.Układy regulacji wielostanowe
9.Sterowniki i regulatory stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji (WK)
9.1.Rodzaje urządzeń
9.2.Rodzaje sygnałów w sterownikach cyfrowych
9.3.Funkcje sterownika cyfrowego
9.4.Porównanie podstawowych cech użytkowych sterowników cyfrowych
10. Czujniki i przetworniki pomiarowe w systemach WK
10.1.Przetworniki analogowe
10.2.Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C)
10.3.Czujniki temperatury
11. Urządzenia wykonawcze w systemach WK
11.1.Klasyfikacja urządzeń wykonawczych
11.2.Parametry charakteryzujące właściwości regulacyjne zaworów
11.3.Parametry gwarantujące utrzymanie deklarowanych właściwości użytkowych zaworów regulacyjnych
11.4.Charakterystyki przepustnic powietrza
12. Urządzenia napędowe w systemach WK
12.1.Silniki elektryczne asynchroniczne (indukcyjne)
12.2.Silniki elektryczne synchroniczne
12.3.Siłowniki zaworów i przepustnic regulacyjnych
13. Komputerowe Systemy Zarządzania eksploatacją budynku
13.1.Podstawowe funkcje realizowane w systemie
13.2.Struktura systemów
13.3.Protokół komunikacyjny LonTalk systemu otwartego LonWorks
14. Wybrane problemy eksploatacji instalacji ogrzewczo-wentylacyjnych w aspekcie energetyczno-ekonomicznym
14.1.Podstawowe czynniki zmniejszające zużycie ciepła, chłodu oraz koszty eksploatacji
14.2.Kształtowanie wartości zadanych
14.3.Zasady sterowania prędkością obrotową pomp i wentylatorów w instalacjach ogrzewczych i wentylacyjnych
Załącznik
Bibliografia

Źródło: ''