Rosnąca konkurencja na rynku urządzeń typu Split powoduje rosnące zaangażowanie producentów w pracę nad nowymi rozwiązaniami technicznymi. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w tym sezonie firma SANYO zaoferowała bogaty typoszereg urządzeń zróżnicowanych pod względem technicznym i cenowym będący ciekawą propozycją dla firm klimatyzacyjnych.
Firma S.P.S Trading jako Wyłączny Przedstawiciel marki SANYO w Polsce w kwietniu 2008 roku wprowadziła nowy cennik oraz katalog produktów 2008 promujący ideę „Think GAIA”.
W nowej ofercie firmy SANYO bardzo ważne miejsce zajmuje znacznie poszerzony typoszereg urządzeń PACi – rozwiązań typu Split Inwerter z pompą ciepła.


Rynek klimatyzacyjny w Polsce stawia coraz większe wymagania urządzeniom typu Split. Powinny być one ciche, niezawodne, pracować w szerokim zakresie temperatur i posiadać możliwości pracy przy znacznych długościach instalacji chłodniczych.
Dodatkowo wiodący producenci urządzeń klimatyzacyjnych postawili na zastosowanie technologii inwerter, w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez urządzenia, podniesienia ich współczynników wydajności energetycznej EER i COP oraz przedłużenia żywotności pracy urządzeń.
Zgodnie z tymi trendami na rynku klimatyzacyjnym, swoją ofertę przygotowała firma SANYO, tworząc szeroki typoszereg urządzeń PACi - zróżnicowanych pod względem technicznym i cenowym.
Rozwiązania PACi zostały w sezonie 2008 zmodernizowane, a modernizacje te dotyczą jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. Wyodrębnione zostały poszczególne linie produktowe (jednostki zewnętrzne) o określonych właściwościach technicznych: Elite PACi, Classic PACi, BigPACi oraz Standard PACi, do których podłączyć można całą gamę jednostek wewnętrznych (8 typów – na foto obok).
Układy te mogą być zasilane 1-fazowo lub 3-fazowo. Systemy te pracują z wykorzystaniem czynnika chłodniczego freonu R410A.
Jednostki zewnętrzne PACi wykorzystują najnowszą technologię Advanced Digital Hybrid (ADH) dla uzyskania lepszej, inteligentnej i efektywnej kontroli klimatu. Maksymalna sprawność osiągana jest już przy starcie, zarówno w trybie chłodzenia jak i grzania.
Pożądana temperatura jest w zasięgu użytkownika dzięki specjalnemu modułowi Pulse Width Module, który automatycznie kontroluje sprężarkę poprzez balans częstotliwości pracy. Rezultatem tego jest precyzyjna temperatura, niższy poziom hałasu i oszczędność energii. Temperatura zadana przez użytkownika jest utrzymywana na wymaganym poziomie dzięki specjalnemu modułowi Pulse Width Module, który automatycznie kontroluje sprężarkę poprzez balans częstotliwości pracy. Rezultatem tego jest precyzyjna kontrola temperatury, niższy poziom hałasu i oszczędność energii.
Jednostki zewnętrzne wyposażone są w sprężarki z podwójnym rotorem, charakteryzujące się płynną, zbalansowaną i efektywną pracą bez wibracji, zapewniającą wysoką wydajność i ciszę.
Dla zapewnienia wygody instalacyjnej jednostki zewnętrzne oferują ponadto możliwość podłączenia instalacji chłodniczej z trzech stron.
Nie tylko jednostki zewnętrzne zostały kompletnie zmodernizowane, ale także zwrócono uwagę na jednostki wewnętrzne. Wprowadzono nowe typy urządzeń takie jak: XM jednostki kasetonowe mini (pasujące do modułów sufitu 600x600), US ultracienkie jednostki kanałowe (o wysokości 200 mm) oraz UR specjalnie zaprojektowane jednostki kanałowe z przyłączem do przewodów prostokątnych i z wewnętrznym filtrem powietrza.


Nowe jednostki SANYO posiadają wysokie osiągi i sprawność. Zaprojektowane zostały one z myślą o osobach je montujących i użytkujących czyniąc instalację i obsługę bardziej przyjemną.
Układy PACi posiadają ponadto bardzo bogate możliwości sterowania. Do dyspozycji są sterowniki indywidualne, w tym sterowniki przewodowe z timerem, sterowniki bezprzewodowe, sterowniki uproszczone przewodowe; programator czasowy oraz systemy centralnego sterowania, umożliwiające sterowanie grupą urządzeń w systemie BMS lub za pomocą komputera.
Wszystkie te rozwiązania są kompatybilne z systemami sterowania stosowanymi do układów elektrycznych Mini VRF, VRF i gazowych GHP-VRF SANYO, co czyni układy PACi znakomitym uzupełnieniem bogatej gamy rozwiązań centralnych firmy SANYO i daje ogromne możliwości konfiguracji i sterowania układami.


Elite PACi
Elite PACi
Elite PACi jest flagowym wśród typoszeregu produktów PACi, składającym się z pięciu jednostek zewnętrznych (od 2 do 6 HP).
Został on zaprojektowany dla systemów komercyjnych, gdzie sprawność i osiągi nie są kompromisem, prezentując wiele nowinek technicznych.
Nowo zaprojektowany wymiennik ciepła i wentylator daje jeden z najwyższych współczynników COP na rynku osiągając wynik 4,05. Długość instalacji została zwiększona o 40% do 70 m. Jednostka może pracować w trybie chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych do -15oC i grzania do -20oC. Jednostka zewnętrzna charakteryzuje się ponadto cichą pracą ok. 53 dB(A).


Classic PACi
Classic PACi
Classic PACi jest typoszeregiem oszczędnym i efektywnym, składającym się z czterech jednostek zewnętrznych (od 3 do 6 HP).
Jest doskonałym rozwiązaniem dla małych komercyjnych i detalicznych projektów z ograniczonym budżetem, ale wymagających wysokiej jakości. Kompaktowe rozmiary i niewielka masa ułatwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Jest to rozwiązanie z pojedynczym wentylatorem. Długość instalacji możliwa do osiągnięcia to max 50 m. Jednostka oferuje pracę w trybie chłodzenia i grzania do -15oC.


Big PACi
Big PACi
Big PACi jest typoszeregiem urządzeń oferującym wysokie osiągi i moc przy niewielkich wymiarach, składającym się z dwóch jednostek zewnętrznych (8 i 10 HP).
System oparty jest na dwóch wentylatorach w jednostce zewnętrznej. Big PACi idealnie nadaje się do dużych komercyjnych aplikacji i przestrzeni, które nie wymagają systemów VRF. Nowa kompaktowa linia zapewnia łatwość instalacji w każdej komercyjnej przestrzeni.
Długość instalacji możliwa do osiągnięcia wynosi w tym przypadku do 100 m, co jest wartością większą o 40% w stosunku do innych układów typu Split. Jednostka oferuje pracę w trybie chłodzenia i grzania do -15oC. Jest ona zasilana 3-fazowo.


Standard PACi
Standard PACi
Jest to linia produktowa dostępna już w sezonie 2007. Będzie także w ciągłej sprzedaży w sezonie 2008.
Rozwiązania te charakteryzują się niskim poziomem poboru prądu przy starcie, szeroką gamą jednostek wewnętrznych, maksymalną długością rurociągów bez dodatkowego doładowania czynnika do 30 m oraz długością instalacji chłodniczej do 100 m.


Uklady symultaniczne Multi
Układy Multi (symultaniczne)
Układ symultaniczny to system, w którym tryb chłodzenia albo grzania realizowany jest jednakowo w danym czasie dla wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych (z tą samą wydajnością chłodniczą/grzewczą). Jednostki wewnętrzne pracują na zasadzie Master-Slave – jedna jednostka nadrzędna zadaje parametry a pozostałe jednostki podrzędne kopiują je. W takiej sytuacji wszystkie jednostki wewnętrzne powinny pracować w tym samym pomieszczeniu. Układ ten nie nadaje się do zastosowania w kilku odrębnych pomieszczeniach ze względu na brak możliwości indywidualnego sterowania parametrami w każdym z pomieszczeń.
W przypadku rozwiązań PACi istnieje możliwość tworzenia układów:
twin (podwójnych), triple (potrójnych) i quadro (poczwórnych). Posiadając do dyspozycji 8 różnych typów jednostek wewnętrznych zapewniona jest większa elastyczność w doborze układu.
Ważna informacja – układy symultaniczne niosą ze sobą pewne ograniczenia:
- możliwość podłączenia jednego typu jednostek wewnętrznych w danym układzie,
- możliwość podłączenia tego samego modelu (wydajności chłodniczej) urządzeń w
danym układzie,
- wykonanie instalacji chłodniczej w sposób symetryczny tak, aby wszystkie odgałęzienia miały tą samą długość.
Ograniczenia te wynikają z faktu, że w układach symultanicznych nie ma indywidualnej regulacji przepływu czynnika chłodniczego. Ze względu na to, w celu równomiernego i prawidłowego działania układu, poszczególne działki instalacji chłodniczej muszą generować podobny spadek ciśnienia czynnika roboczego.
Mimo powyższych ograniczeń układy te są chętnie stosowane ze względu na możliwość odbierania znacznych obciążeń cieplnych do 25 kW, przy jednoczesnych niewielkich nakładach inwestycyjnych w stosunku do układów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF.

Więcej informacji technicznych można uzyskać na stronie internetowej www.klimatyzacja.sanyo.pl. Ceny i możliwości konfiguracyjne opisanych rozwiązań technicznych przedstawione są w nowym cenniku SANYO 2008.
Opracował: mgr inż. Marcin Jurka, Zastępca Dyrektora ds. Handlowych S.P.S. Trading Sp. z o.o., kom. 0 606 226 173, e-mail: m.jurka@sanyo.com.pl; tel.: 022 518 31 19, 022 518 31 23; www.klimatyzacja.sanyo.pl