Układy absorpcyjne - czy na dotację wpływa rodzaj czynnika roboczego? Może być nim roztwór bromku litu bądź amoniak.

Jeżeli realizacja projektu wpłynie negatywnie na ochronę środowiska naturalnego to ma to oczywiście duży wpływ na dotację. Można stwierdzić na 99%, że wnioskodawca nie dostanie dofinansowania. Projekty muszą być albo neutralne pod względem ochrony środowiska lub mieć na nie pozytywny wpływ.

(2005.02.22, woj. łódzkie)