Przeznaczone jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych.Szczególnie dostosowane jest do usuwania
pyłów suchych powstających podczas
spawania, gazowego lub plazmowego
cięcia metali, szlifowania materiałów
nieiskrzących lub podczas innych procesów
pylących w przemyoele chemicznym,
farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw
sztucznych i innych.
Urządzenie filtrowentylacyjne typu UFO-4-M
składa się z czterech niezależnych
modułów filtracyjnych ustawionych
pionowo jeden na drugim:
• komory filtracyjnej z czterema
poziomymi filtrami nabojowymi
o łącznej powierzchni 52 m2;
• zbiornika sprężonego powietrza
zasilanego z instalacji cioenieniowej
0,6 MPa;
• czterech elektrozaworów służących do
strzepywania filtrów impulsami
sprężonego powietrza.
Moduły umieszczone są na wspólnej ramie
nooenej wyposażonej w komorę zsypową
oraz pojemnik pyłów. Urządzenie jest
wyposażone w dwa króćce: wlotowy
i wylotowy, które mogą być zamontowane
w dwóch położeniach. Urządzenie ma
czujnik cioenienia, który uruchamia proces
strzepywania filtrów w momencie
nadmiernego ich zanieczyszczenia.
Maksymalna temperatura przetłaczanego
powietrza wynosi 60°C.
Dodatkowe wyposażenie:
• zespół zasilająco-sterujący,
• komora wentylatora,
• komora rozprężna.
(Producent i foto: Klimawent)