Na FORUM WENTYLACJA (2-3 marca 2004 r.) przedstawiono nowości wprowadzane przez producentów w 2004 roku. Między innymi zaprezentowano urządzenie filtrowentylacyjne UFO-1-V.Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-1-V jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych (bez zanieczyszczeń żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe) i gazów powstających podczas spawania, cięcia gazowego metali lub podczas innych procesów w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 60°C.
Urządzenie składa się z:
- wentylatora promieniowego
- filtra nabojowego z plisowanej bibuły poliestrowej
- kasety z granulowanym węglem aktywnym
- filtra siatkowego (łapacza iskier)
- pneumatycznego zespołu regeneracji filtra
- zespołu zasilająco – sterującego
- obudowy wyposażonej w kółka jezdne.
Zanieczyszczone powietrze jest zasysane przez króciec przyłączeniowy Ø160 mm. Poprzez łapacz iskier oraz filtr nabojowy powietrze jest kierowane do komory wentylatorowej a następnie do kasety z węglem aktywnym.
Pyły osadzające się na zewnętrznej powierzchni filtra nabojowego są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza a pył gromadzi się w pojemniku, który należy okresowo opróżniać. Układ czyszczenia filtra składa się ze zbiornika sprężonego powietrza oraz zaworu elektromagnetycznego. Urządzenie wymaga podłączenia do zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza. Podłączenie powinno być dokonane przy pomocy węża giętkiego, by umożliwić przemieszczanie urządzenia.
Obsługa urządzenia sprowadza się do:
- okresowego czyszczenia filtra siatkowego (co kilka miesięcy)
- okresowej wymiany filtra nabojowego (średnio co 1 - 2 lata)
- okresowej wymiany kasety z filtrem węglowym (w przypadku obsługi procesów spawalniczych co kilka miesięcy).
Filtry nabojowe są przeznaczone do wychwytywania frakcji pyłowych. Producent oferuje je w czterech wykonaniach różniących się rodzajem zastosowanego materiału filtracyjnego. Standardowo oferuje filtr z poliestru teflonowanego typ PT.
Kasety z węglem aktywnym do neutralizacji frakcji gazowych absorbują większość spotykanych w przemyśle par i gazów. W przypad ku procesów spawalniczych złoże pozwala wychwycić tlenek węgla ze skutecznością ok. 77% i dwutlenek siarki ze skutecznością ok 73%.
Urządzenie jest przystosowane do współpracy z ramieniem odciągowym ERGO. W zależności od sposobu uruchamiania urządzenia (ręczne lub automatyczne) producent oferuje dwie wersje urządzenia:
- UFO-1-V, w którym uruchamianie wentylatora odbywa się ręcznie (ramię ERGO-N-L-3-R),
- UFO-1-V-A, w którym uruchamianie wentylatora odbywa się automatycznie w chwili błysku łuku elektrycznego.
W tej wersji ssawka ramienia odciągowego jest dodatkowo wyposażona w podświetlacz halogenowy (ramię
ERGO-N-LH-3-R).
Dane techniczne:
- wydatek: 1000 m3/h
- spręż dyspozycyjny: 500 Pa
- zasilanie: 230V
- moc silnika: 1,1 kW
- głośność: 68 dB(A)
- masa: 160 kg
- wymagane ciśn. sprężonego powietrza: 6 Atm
- ilość węgla aktywnego: 5 kg
Tekst, foto, producent: Klimawent