Komisja Europejska upomiała Polskę za nieprzesłanie na czas danych potrzebnych do ustalenia limitu emisji dwutlenku węgla w latach 2008-2012.


W czwartek 12.10.2006 Polska otrzymała pierwsze upomnienie od Komisji Europejskiej (KE) za nieprzesłanie w terminie (do 15.06.2006) kompletu danych potrzebnych do ustalenia dokładnego (w tonach) limitu emisji CO2 w latach 2008-2012.
W szczegółowym raporcie Polska powinna m.in. dokładnie określić wielkość rocznej emisji dwutlenku węgla w ostatnich latach i zaproponować mniejsze limity na lata 2008-2012, które uwzględnią cele tzw. protokołu z Kioto, zakładającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w celu zapobieżenia niekorzystnym zmianom klimatycznym.
Z obowiązku przesłania limitów CO2 nie wywiązały się także Niemcy i Luksemburg, które od KE dostały kolejne upomnienie, oraz Grecja, Estonia, Francja i Litwa (pierwsze upomnienie).

Źródło: Puls Biznesu