Sterowniki do rekuperatorów Uni Control System. Sterowanie wentylatorami EC, sterowanie bypassem.

UCS: Sterowniki do rekuperatorów ERC20


Funkcje sterownika ERC 21:

Sterowanie wentylatorami
- Sterowanie dwoma wentylatorami nawiewu i wyciągu
- Płynna regulacja obrotów wentylatorów (EC) poprzez dwóch wyjść analogowych 0-10V
- Alarm silnika (termik)
Sterowanie układem odzysku ciepła
- Sterowanie bypassem w funkcji temperatury zewnętrznej
- Aktywny układ zabezpieczenia wymiennika: temperatura na wylocie wymiennika jest na bieżąco monitorowana a obroty wentylatora nawiewu są płynnie regulowane dla zapewnienia optymalnej temperatury na wyjściu. W ostateczności kiedy regulacja nawiewu nie skutkuje i temperatura spadnie poniżej poziomu alarmowego, to nawiew zostanie wyłączony. Zostanie automatycznie uruchamiany ponownie, kiedy temperatura rośnie z powrotem.
- Zabezpieczenie wymiennika poprzez płynnej regulacji PWM nagrzewnicy pierwotnej dla utrzymania stałej temperatury przy wymienniku.
Sygnalizacja zabrudzenia filtrów
- Poprzez presostatów filtrów; automatyczne kasowanie alarmu po zaniku sygnału presostatu
- Poprzez zliczanie czasu pracy co umożliwia rezygnację z presostatu filtra; kasowanie alarmu poprzez przycisk RESET.
Współpraca z panelem zewnętrznym poprzez łącze szeregowe RS485
- Sterownik współpracuje z panelem przez łącze szeregowe RS485 zapewniające komunikację na długich odległościach. Z poziomu panelu można sterować biegi wentylatorów (do 4 biegów), lub włączyć/wyłączyć centralę. Panel również sygnalizuje zabrudzenie filtrów.

Funkcje sterownika ERC 22:

Sterowanie wentylatorami
- Sterowanie dwoma wentylatorami nawiewu i wyciągu
- Płynna regulacja obrotów wentylatorów (EC) poprzez dwóch wyjość analogowych 0-10V
- Możliwość sterowania wentylatorami wielobiegowymi
- Alarm silnika (termik)
Sterowanie układem odzysku ciepła
- Sterowanie bypassem w funkcji temperatury zewnętrznej
- Aktywny układ zabezpieczenia wymiennika: temperatura na wylocie wymiennika jest na bieżąco monitorowana a obroty wentylatora nawiewu są płynnie regulowane dla zapewnienia optymalnej temperatury na wyjściu. W ostateczności, kiedy regulacja nawiewu nie skutkuje i temperatura spadnie poniżej poziomu alarmowego, to nawiew zostanie wyłączony. Zostanie automatycznie uruchamiany ponownie kiedy temperatura rośnie z powrotem.
- Zabezpieczenia wymiennika poprzez płynnej regulacji PWM nagrzewnicy pierwotnej dla utrzymania stałej temperatury przy wymienniku.
Możliwość współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC
Sygnalizacja zabrudzenia filtrów

- Poprzez presostatów filtrów; automatyczne kasowanie alarmu po zaniku sygnału presostatu
- Poprzez zliczanie czasu pracy co umożliwia rezygnację z presostatu filtra; kasowanie alarmu poprzez przycisk RESET.
Regulacja temperatury
- Sterowanie nagrzewnicą wtórną wodną lub elektryczną
- Płynne sterowanie dwoma nagrzewnicami elektrycznymi poprzez dodatkowego modułu
- Aktywne zabezpieczanie przeciwzamarzaniowe nagrzewnicy wodnej
- Zabezpieczanie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem
Współpraca z panelem zewnętrznym poprzez łącze szeregowe RS485
- Sterownik współpracuje z panelem przez łącze szeregowe RS485 zapewniające komunikacją na długich odległościach. Z poziomu panelu można w pełni sterować obrotami wentylatorów w sposób płynny, ustawić temperaturę zadaną jeżeli występuje nagrzewnica lub włączyć/wyłączyć centralę. Panel również sygnalizuje zabrudzenie filtrów.
Zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy
- Panel RMC20 ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego i daje możliwość programowania pracy centrali na cały tydzień.

Lista wejść i wyjść:
ERC21 i ERC22 - lista wejść i wyjść


Uni Control System UCSZałożona w roku 1996 firma Uni Control System (UCS) jest producentem mikroprocesorowych regulatorów do systemów klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń do sterowania procesami przemysłowymi, w tym szeregu czujników i nastawników temperatury.
Misją Uni Control System jest zapewnienie klientom maksymalnej efektywności i komfortu działań poprzez oferowanie im najwyższej jakości produktów wraz z usługą doradztwa i wsparcia technicznego. Firma realizuje również zlecenia w zakresie projektowania i wykonywania niestandardowych urządzeń elektronicznych.
UCS utrzymuje czołową pozycję na rynku dzięki szybkim reakcjom na postęp w technologii oraz nieustannej pracy badawczej nad rozwojem swoich produktów.
www.ucs.com.pl



Źródło: Uni Control System