Zurich tworzy dwie nowe polisy ubezpieczeniowe wspierające technologie zmniejszające efekt cieplarniany, wychodząc naprzeciw unikalnym potrzebom sekwestracji dwutlenku węgla.
Zurich, wiodąca światowa firma ubezpieczeniowa, oferująca ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe, ogłosiła dostępność swoich ofert ubezpieczenia od odpowiedzialności związanej z sekwestracją dwutlenku węgla (CCS) oraz finansowe ubezpieczenie dotyczące sekwestracji geologicznej (GSFA). Te specjalistyczne produkty zostały stworzone w celu sprostania unikalnym potrzebom ubezpieczeniowym projektów CCS, począwszy od projektu poprzez fazy operacyjne do wydarzeń związanych z zamknięciem i następujących po zamknięciu projektów geologicznych obiektów magazynujących.
Biorąc pod uwagę dostrzeżone wyzwania związane ze stałym użytkowaniem paliw kopalnianych oraz zrównoważoną ochroną klimatu, przewiduje się, że efektywne zastosowanie systemów CCS, będzie kluczowym elementem w realizacji długoterminowej redukcji emisji dwutlenku węgla. Zurich we współpracy z klientami, ekspertami naukowymi i przedstawicielami rządu, zdobył znaczne doświadczenie w sprawach ryzyka, związanych z tymi technologiami oraz rozpoznał rolę, jaką mechanizm ubezpieczeniowy może odegrać we wspieraniu przyszłości stosowania CCS.
"Z dumą ogłaszamy powstanie tych nowych produktów, umożliwiających wykorzystywania nowej technologii zmniejszania ryzyka klimatycznego - powiedziała Lindene Patton, kierownik ds. produktów klimatycznych firmy Zurich. - Ich stworzenie stanowi przykład najlepszych produktów, jakie Zurich ma do zaoferowania - z możliwością innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem, mających zastosowanie dla najtrudniejszych wyzwań, związanych ze zmianą klimatu, na jakie napotykają się nasi klienci. Takie wyczerpujące podejście jest możliwe jedynie przy pomocy głębokiej współpracy, łączenia naszego doświadczenia z polityką publiczną, ekspertami z branży i naukowcami, aby stworzyć sumę, która jest większa od części składowych".
Patton dodała, że poprzez ofertę tych produktów, wyeliminowaliśmy znaczącą barierę utrudniającą szeroko rozpowszechnione stosowanie tej kluczowej technologii, w długoterminowym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.
Dodając te dwie nowe polisy do istniejącej oferty produktów ubezpieczeniowych związanych z klimatem, Zurich może teraz wspomagać zastosowanie i ubezpieczenie innowacyjnego rozwiązania dotyczącego oczyszczania węgla, od stworzenia projektu do zamknięcia poprzez następujące polisy:
Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności CCS
- odpowiedzialność od zanieczyszczeń,
- zakłócenie działalności,
- kontrola szybu,
- odpowiedzialność od transmisji,
- odpowiedzialność geomechaniczna.
Polisa GSFA
- specjalistyczne działania związane z zamknięciem i następujące po zamknięciu.
Te produkty mogą być zastosowane nie tylko przy działaniach dotyczących oczyszczania węgla, lecz także do szerokiej grupy procesów przemysłowych w kraju oraz poza jego granicami. Nie wszystkie polisy są dostępne we wszystkich jurysdykcjach. v
Informacje o firmie Zurich

Zurich Financial Services Group
(Zurich) jest dostawcą usług finansowych, opartych na ubezpieczeniach z globalną siecią podmiotów zależnych i biur w Ameryce Północnej i Europie, jak również w Azji Pacyficznej, Ameryce Łacińskiej i na innych rynkach. Grupa, utworzona w 1872 roku, ma siedzibę w Zurychu w Szwajcarii. Zatrudnia ona około 60 000 osób, obsługujących klientów w ponad 170 krajach. W Ameryce Północnej Zurich (http://www.zurichna.com) jest wiodącym dostawcą komercyjnych ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, obsługującym światowy rynek korporacyjny, rynek wielkich korporacji, rynek środka, rynki specjalistyczne i sektory programowe.
Źródło: www.businesswire.com