TELEGRAM… z 14 października 2008 r. STOP Fundacja Warstwy Ozonowej Prozon informuje STOPJuż za 444 dni zabronione będzie używanie nowego czynnika R22 do serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych… STOP
Czy jesteśy świadomi konsekwencji wynikająych z zakazów wprowadzanych w żcie od stycznia 2010 r.?

Terminy całkowitego wycofania zubożających warstwę ozonową czynników z grupy HCFC są znane już od
września 2000 r. Wowczas Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie nr 2037/2000. Ten akt prawny obowiązuje nas bezpośrednio od chwili wstąpienia Polski do UE.
Tymczasem szacuje się, że w blisko 7 milionach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w krajach Unii Europejskiej wciąż znajduje się łącznie ok. 130 tys. ton czynnikow HCFC. Do uzupełniania ubytkow czynnika w tych urządzeniach potrzeba 15-20 tys. ton R22 rocznie, czyli czterokrotnie więcej
niż szacowana ilość tego czynnika zgromadzonego we wszystkich urządzeniach w Polsce (ok. 4-5 tys. ton).
Taka sytuacja oznacza, że ogromna liczba przedsiębiorców zbyt długo zwleka z podjęciem decyzji o wymianie HCFC na ekologiczne zamienniki. A czas szybko ucieka…
Więcej w aktualnym wydaniu biuletynu informacyjnego Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON "ekokurier"
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
jest niekomercyjną instytucją zajmującą się wieloma aspektami dotyczącymi substancji zubożających warstwę ozonową. Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie działań prowadzących do ograniczenia zużycia i emisji substancji niszczących ozon (tj. freonów i halonów) oraz kształtowanie świadomości ekologicznej wśród użytkowników tych substancji.