miesięcznik

TWÓJ FILAR
"TWÓJ FILAR" - pismo budowlane Wydawnictwa Bud-Media w Bydgoszczy powstało w 1993 roku. Od stycznia 2003 roku jest Kwartalnikiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, adresowanym do inżynierów i techników budowlanych, członków samorządu zawodowego branży. Dociera drogą pocztową do ponad sześciu tysięcy członków izby. Porusza zagadnienia związane z prawem budowlanym i wykonywaniem zawodu.

Celem przewodnim pisma jest integracja środowiska, jego edukacja i informowanie o najważniejszych problemach zawodowej samorządności i sprawach dotyczących budownictwa.