Grupa tureckich praktykantów poznaje tajniki pracy, w - notowanej na NewConnect - białostockiej spółce Automatyka Pomiary Sterowanie SA Białymstoku. Zagraniczni uczniowie biorą udział w stażu w ramach międzynarodowego projektu Leonardo da Vinci mobilities.

Tureccy praktykanci w APS SA
Program promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli technikum w tureckim Kayseri przyjechało do Białegostoku w ramach współpracy z tutejszym Zespołem Szkół Technicznych, który uczestniczy w projekcie LdV mobilities.
- Celem współpracy jest wymiana doświadczeń zawodowych, poznanie środowiska pracy innych krajów europejskich, doskonalenie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli zawodu krajów partnerskich – mówi Małgorzata Baczewska , specjalista ds. marketingu w APS SA. - Głównym elementem tej współpracy są zagraniczne staże zawodowe.

I właśnie w ramach takiej wymiany praktykanci trafili do naszej firmy i do Elektrociepłowni Białystok.
W APS tureccy uczniowie mieli okazję poznać pracę biura projektowego oraz oddziału systemu mikroprocesorów.

- W biurze projektowym praktykanci poznawali możliwości oprogramowania EPLAN, natomiast oddział systemów mikroprocesorowych przygotował dla nich stanowisko ze sterownikiem PLC – opowiada Grzegorz Sasinowski z APS SA, jeden z opiekunów tureckiej grupy. –W EC Białystok uczniowie zapoznawali się ze specyfiką działania takiego zakładu, mieli też możliwość przyjrzenia się pracom modernizacyjnym i eksploatacyjnym, wykonywanym przez APS na terenie Elektrociepłowni.


Tureccy goście nie ukrywali wrażenia, jakie zrobiły na nich obydwie firmy:
- Poznaliśmy rzeczy, o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia - mówi Ibrahim Yasiner. - Teraz już wiemy np., jak można sterować urządzeniami typu wentylator z komputera, pokazano nam jak to działa na fizycznych układach. Było ciekawie również ze względu na efekty wizualne, widać np. pracę wentylatora, którym sami mogliśmy sterować. Duże wrażenie zrobiły na nas wycieczki po Elektrociepłowni i możliwości nowych programów komputerowych.

- To nasz pierwszy kontakt z firmą APS – dodaje Erhan Koramaz. – Dla mnie jako nauczyciela, takie praktyki to okazja do podszkolenia praktycznej znajomości języka i umiejętności technicznych. To nowe doświadczenie, które na pewno wykorzystamy w szkole, w naszych przyszłych projektach.

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.