Już po raz trzeci firma Danfoss organizuje program stypendialny - Akademia Danfoss. Celem jaki stawia przed sobą firma jest wspieranie rozwoju utalentowanych studentów oraz przygotowanie ich do świadomego poruszania się w świecie zawodowym. Wyłonionych zostanie troje najwybitniejszych studentów spośród wszystkich w województwie Mazowieckim oraz Pomorskim. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni stypendium w wysokości 5 000 zł oraz całoroczną opieką mentorską.

Trzecia edycja Akademii Danfoss rozpoczęta czyli dobry start w życie zawodowe!
Akademia DanfossAkademia Danfoss jest realizowana w ramach spełniania założeń koncepcji odpowiedzialnego obywatela lokalnej społeczności. W związku z czym, program jest dedykowany studentom II, III
i IV roku uczelni technicznych i humanistycznych z województwa Mazowieckiego i Pomorskiego. To właśnie w obu tych województwach firma Danfoss ma swoje zakłady. Laureaci poza stypendium w wysokości 5 000 zł, zostaną objęci roczną opieką mentorską, w ramach której firma Danfoss przez rok będzie wspierać ich rozwój oraz pomagać wyznaczyć cele zawodowe. Studenci będą mieli możliwość dokonania wyboru i zbudowania programu mentorskiego według swoich potrzeb i pomysłów.

Laureaci poprzednich edycji wykorzystując możliwości jakie dała im Akademia Danfoss poznali procesy zachodzące w międzynarodowej firmie, rozwinęli swoje umiejętności, a także sprecyzowali cele zawodowe. Kilkoro z nich zdobywa pierwsze doświadczenie wewnątrz organizacji Danfoss.

- Wygrana w konkursie dała mi wiele możliwości. Pod okiem mentora, mogłem poznać i zrozumieć, jak funkcjonuje międzynarodowa organizacja. Dodatkowo firma Danfoss pomogła mi podczas pisania pracy inżynierskiej. Po jej obronie, dostałem propozycję pracy w dziale technicznym Danfoss w Tuchomiu. Za otrzymane stypendium zakupiłem pierwszy w życiu samochód, który będzie przydatny podczas dojazdów do pracy. Akademia Danfoss, daje ogromne możliwości rozwoju. Pozwoliła mi uwierzyć w swoje siły, od czasu wygranej moje życie zmieniło się o 180 stopni – powiedział Krzysztof Wędrowski laureat zeszłorocznej Akademii Danfoss.

Proces wyłonienia zwycięzców będzie składał się z 4 etapów:

1. Zbierania aplikacji (marzec – kwiecień 2013)
2. Rekrutacji (maj 2013): Etap zakończy się wyłonieniem dwunastu kandydatów.
3. Półfinału (maj 2013): Przeprowadzenie prezentacji przed komisją egzaminacyjną na podstawie zadanego wcześniej case study.
4. Finału (czerwiec – październik 2013): Wyłonienie trzech laureatów.
W październiku odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów.

Akademia Danfoss jest objęta patronatem Ambasady Królestwa Danii, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechnik Warszawskiej,
a także Radia Kampus, Radia Bogoria oraz portali: dlastudenta.pl, students.pl
i mojestypendium.pl. Rokrocznie organizacyjnie wspierają program: Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego, Biuro Karier Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.


Szczegóły dotyczące Akademii można znaleźć na oficjalnej stronie programu www.danfoss.pl/akademia oraz na facebook.com/DanfossAkademia

Źródło: ''