Już trzeci dzień trwają w Poznaniu globalne negocjacje i obrady w sprawie klimatu. Polscy negocjatorzy z zespołu prof. Sadowskiego wchodzący w skład delegacji na COP 14, kierowanej przez Ministra Janusza Zaleskiego, uczestniczą dziennie średnio w kilkunastu posiedzeniach grup roboczych. Największe posiedzenia plearne gromadzą nawet 1400 uczestników. Minister Maciej Nowicki, Prezydent obrad pod parasolem ONZ, poprowadził dziś 2 takie sesje plenarne oraz wziął udział w niemal dziesięciu spotkaniach m.in. z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych, mniejszych krajów wyspiarskich (tzw. SIDS) oraz przedstawicielami ONZ.
Wiodącym tematem dzisiaj była m.in. kwestia „wspólnej wizji” (z ang. „shared vision”). Uczestnicy oceniają, że dokonał się postęp w tym zakresie. Dowodem jest fakt, że niektóre kraje (m.in. Szwajcaria i Korea Płd) nie objęte do tej pory limitami redukcji emisji gazów cieplarnianych, wyrażają chęć dobrowolnych ograniczeń. Zapowiadają też podanie konkretnych liczb w najbliższym czasie. Przedstawiciele Gabonu wyrazili przekonanie, że wspólna wizja powinna obejmować wszystkich, na sprawiedliwych zasadach. To ważna deklaracja jednego z krajów afrykańskich, która jest nadzieją na zmianę dotychczasowej strategii niepodejmowania zobowiązań przez kraje rozwijające się.
Przedmiotem zainteresowania delegatów były także: mitygacja, czyli redukcja CO2 oraz rozpoznanie, które kraje mają tzw. „potencjał redukcyjny”, czyli są gotowe, by przyjąć na siebie konkretne zobowiązania. Dyskusje dotyczyły także zasad uruchamiania Funduszu Adaptacyjnego.
- Dzisiejszy dzień przyniósł postęp w negocjacjach. Tempo pracy jest dobre. Nadal jednak sporo kontrowersji budzi kwestia zobowiązań redukcji emisji przezkraje mniej zamożne – mówi Dr Joanna Maćkowiak – Pandera, strategiczny doradca Prezydenta COP 14, Macieja Nowickiego.
Do ważniejszych spraw, które zdołało się dziś ustalić, należy zgoda na rozwijanie globalnego systemu monitoringu Ziemi pod kątem zmian klimatu. Podjęto również decyzję o unifikacji systemu transakcyjnego w handlu emisjami. Po dzisiejszej sesji wiadomo również, że przygotowany będzie 5 przegląd IPCC, który zakończony zostanie ok. 2012 r.
Każdy dzień pracy delegacji podczas COP 14 kończy się podsumowaniem zebranych ze wszystkich spotkań informacji i przygotowaniu kolejnego dnia pracy. Ostateczne podsumowania i rezultaty pracy delegatów będą znane pod koniec przyszłego tygodnia, kiedy odbędzie się tzw. segment wysokiego szczebla, który zgromadzi ministrów środowiska i liderów politycznych.
Codziennie aktualizowane są także dane na temat uczestników. Na liście akredytowanych osób - delegatów rządowych, obserwatorów i mediów - jest już ponad 11000 osób. Są wśród nich przedstawiciele 189 krajów oraz 484 organizacje o statusie obserwatorów.
Źródło: www.cop14.gov.pl