Jedną z kluczowych kwestii, podczas projektowania systemu oddymiającego w budynku, jest wybór odpowiednich okien pozwalających na usunięcie z budynku dymu oraz gazów powstałych podczas pożaru. Na co zatem zwrócić uwagę, by wybór, którego dokonamy zapewnił maksymalne bezpieczeństwo osobom korzystającym z budynku?

Trudny wybór okien oddymiających
Jednym z najbardziej istotnych parametrów okna oddymiającego jest jego czynna powierzchnia oddymiania, którego wartość obliczana jest z wykorzystaniem bezwymiarowego współczynnika przepływu (CV), zależnego zarówno od wymiarów, jak i kąta otwarcia okna. Według wymagań normy PN-EN 12101-2 współczynnik CV uzyskuje się metodą doświadczalną badając okno w tunelu aerodynamicznym. Dopiero tak dokładne badanie pozwala na precyzyjne określenie specyfikacji okna lub klapy, gwarantując tym samym optymalne działanie całego systemu. Brak oznaczenia CE często oznacza, że producent nie poddaje okna tak rygorystycznym testom, a do obliczania czynnej powierzchni oddymiania używa uogólnionych bezwymiarowych współczynników przepływu. Tak przeprowadzona kalkulacja bywa jednak nierzadko błędna, przez co rzeczywiste parametry okna różnią się od deklarowanych, co może mieć negatywny wpływ na działanie systemu oddymiającego.

Norma PN-EN 12101-2 wymaga dodatkowo uwzględnienie wpływu wiatru bocznego przy oknach dachowych, co niejednokrotnie w ogóle nie jest brane pod uwagę przy wyborze okna oddymiającego. W celu zniwelowania niekorzystnego wpływu wiatru D+H proponuje różne sposoby jego otwierania.

Kolejną istotną cechą okien oddymiających jest ich odporność na wysokie temperatury, ponieważ to, jak zachowują się one w ekstremalnych sytuacjach, w dużej mierze świadczy o ich skuteczności. Dlatego też okna takie powinny zostać poddane testowi polegającemu na umieszczeniu ich na 30 minut w temperaturze 3000C. Pozwala to określić jak konstrukcja okna reaguje na wysoką temperaturę i czy zastosowane profile oraz szyba wytrzymają warunki, jakie mogą wystąpić podczas pożaru. Okna Euro-SHEV firmy D+H poddawane są wszystkim, nawet najbardziej rygorystycznym testom oraz badaniom, co potwierdzają certyfikaty wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą VdS.

Parametry techniczne okien oraz ich zgodność z normą są rzeczą niebywale istotną. Równie ważny jest wybór ich dostawcy. Firma D+H, poza dostarczeniem najwyższej jakości okien oddymiających Euro-SHEV, oferuje swoim klientom pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, począwszy od fazy projektowej na serwisie pogwarancyjnym kończąc.Grupa D+H, posiada w swojej ofercie produkty z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz naturalnej wentylacji, które dzięki nieustannym działaniom badawczo-rozwojowym, prowadzonym przez firmę, należą do najnowocześniejszych na rynku. D+H Polska gwarantuje swoim Klientom kompleksową obsługę serwisową na wszystkich etapach, począwszy od projektowania systemów i sprzedaży urządzeń, poprzez instalację, konserwację systemów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalne doradztwo techniczne oraz szereg szkoleń dla projektantów i instalatorów. Firma D+H Polska, oprócz siedziby we Wrocławiu, posiada sześć Oddziałów Regionalnych: w Stargardzie Szczecińskim, Gdańsku, Zabrzu, Poznaniu, Warszawie i Łodzi.
Źródło: D+H Polska Sp. z o.o.