Umieszczony przed płytą czołową nawiewnika, wykonany z tworzywa sztucznego, element zawirowujący strumień powietrza o trójwymiarowo profilowanych kierownicach generuje zawirowanie powietrza w wysoce efektywny sposób. Optymalna geometria kierownic została uzyskana dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii materiałów polimerowych. Małe prędkości powietrza i różnice temperatury w strefie przebywania ludzi zapewniają doskonały poziom komfortu.

TROX: Nawiewnik wirowy XARTO - estetyka i elegancja
Urządzenia firmy TROX zawsze łączą w efektywny sposób funkcjonalność i estetykę. Doskonałym przykładem jest nowy nawiewnik wirowy typu XARTO. 10 wariantów płyty czołowej nawiewnika umożliwia architektom wybór właściwego rozwiązania do każdej koncepcji aranżacji wnętrz.


Innowacyjne rozwiązanie skrzynki rozprężnej umożliwia uzyskanie dużych wydatków przy niskim poziomie mocy akustycznej. Króciec z podwójną uszczelką wargową zapewnia wysoką szczelność połączenia skrzynki rozprężnej z przewodem wentylacyjnym, a zoptymalizowana akustycznie przepustnica regulacyjna ułatwia uruchomienie.

Dane techniczne:
- Płyta czołowa nawiewnika kwadratowa, układ elementów nawiewnych na planie koła lub kwadratu
- Objętościowe strumienie powietrza: 90 - 275 l/s; 325 – 990 m3/h
- Wielkości: 600 i 625 mm

Szczegółowe informacje i dane techniczne zostały umieszczone w karcie katalogowej urządzenia [attach=attach1]T2.2/2/PL/1[/attach]

Źródło: TROX GmbH