Co roku w listopadzie Polski Oddział TROX Austria GmbH zaprasza swoich partnerów i projektantów na "TROX-INFO-EXPO" - seminarium połączone z wystawą urządzeń Trox.

TROX-INFO-EXPO 2010
3 listopada 2010 r. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie, projektanci, wykonawcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i mediów branżowych zaproszeni przez Polski Oddział TROX Austria GmbH, uczestniczyli w spotkaniu TROX-INFO-EXPO.

TROX-INFO-EXPO to organizowane co rok prelekcje przedstawicieli TROX dotyczące produktów austriackiej spółki TROX połączone z wystawą urządzeń i systemów wentylacyjnych produkowanych przez TROX. TROX-INFO-EXPO służy przybliżeniu znanych już produktów oraz przedstawieniu nowych propozycji, które składają się na aktualną ofertę handlową firmy TROX GmbH.
Uczestnicy otrzymali nowe i zaktualizowane materiały techniczne, informacyjne i programy doboru.

W części seminaryjnej spotkania omówiono:
1. Urządzenia techniki powietrzno-wodnej TROX
- Większe możliwości nowych urządzeń
- Wybór rozwiązania i prawidłowy dobór urządzeń
- Pomoce do projektowania systemów powietrzno-wodnych
2. Wentylacja wyporowa - nowe propozycje TROX Hesco
- Możliwości i ograniczenia wentylacji wyporowej
- Nowa seria nawiewników wyporowych TROX Hesco
- Wybór rozwiązania i dobór urządzeń w programie Easy Product Finder
3. TROX Easylab - trzecia generacja systemu wentylacji laboratoriów i pomieszczeń o wysokich wymaganiach
- Easylab - nowe urządzenia, lepsza technologia, większe możliwości
- Łatwiejsze projektowanie, montaż, uruchomienie i współpraca z BMS
- Uwagi do projektowania wentylacji laboratoriów - bilanse pomieszczeń
- Możliwości oszczędnej eksploatacji - praktyka zastosowań
4. Urządzenia techniki filtracyjnej TROX – zmiany w ofercie
- Wysoko-skuteczne i energooszczędne filtry TROX
- Prezentacja danych w nowych kartach katalogowych
- Rozwiązania TROX dla medycyny i farmacji
5. Rozwiązania TROX dla medycyny i farmacji
- Szczególne wymagania czystości i jakości powietrza
- Specjalistyczna oferta TROX i gwarantowane parametry pracy urządzeń
- Wymagania bezpieczeństwa a komfort i oszczędna eksploatacja

TROX Austria GmbHFirma TROX Austria GmbH, producent urządzeń i systemów wentylacji i klimatyzacji, jest obecna w Polsce od ponad 30 lat - początkowo na uczelniach technicznych, jako przykład nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie VAC. Wraz z otwarciem w 1994 roku Biura Przedstawicielskiego, przekształconego w 2000 roku w Oddział TROX Austria GmbH w Piasecznie pod Warszawą, na terenie kraju rozpoczęła się aktywna działalność w zakresie doradztwa technicznego, marketingu i handlu. W roku 2000 uruchomiony został lokalny skład magazynowy zaopatrzony w najbardziej typowe urządzenia TROX stosowane przez krajowych odbiorców, a biuro techniczne rozbudowało się w kierunku sprawnej obsługi firm projektowych i instalacyjnych poprzez grupę regionalnych przedstawicieli.
Grupa TROX dysponuje jedną z największych baz badawczo-laboratoryjnych urządzeń i systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. TROX jest producentem m.in.: nawiewników i wywiewników, klap i zaworów przeciwpożarowych, klap wentylacji pożarowej, regulatorów przepływu powietrza, czerpni, przepustnic regulacyjnych i odcinających, tłumików i kulis do tłumików akustycznych, urządzeń filtracyjnych, filtrów i wkładów filtracyjnych oraz systemów powietrzno-wodnych, systemów zdecentralizowanej wentylacji FSL, central wentylacyjnych, systemów wentylacji tuneli, systemu LABCONTROL, systemu centrów chłodzenia przetwarzania danych (AITCS) oraz TROXNETCOM. Produkcja jest skupiona głównie w zakładach w Niemczech i Hiszpanii.Źródło: ''