Wykazując się dbałością o swoich klientów, po raz kolejny firma Trox zorganizowała seminarium szkoleniowe połączone z wystawą produktów. Spotkanie, które odbyło się w warszawskim hotelu Kyriad Prestige zgromadziło ponad setkę osób z branży HVAC.


Po powitaniu przybyłych gości i wprowadzeniu, w którym uczestnicy mogli się zapoznać z historią firmy i dowiedzieć się o przypadającej w październiku piątej rocznicy powstania oddziału w Piasecznie pod Warszawą, zostały wygłoszone trzy referaty:
„VAV Easy – łatwość projektowania i modernizacji” , w którym pan Maciej Cierpikowski przedstawił regulatory przepływu powietrza serii Easy
„Technika filtracyjna Trox – ekonomia i skuteczność”, poświecony metodom badań skuteczności filtracji oraz filtrom produkowanym przez firmę Trox. Referat został wygłoszony przez szefa działu technicznego Trox-Austria, Pana Thomasa Jakscha
„Klapy przeciwpożarowe Trox”, w którym pan Dariusz Strzelecki przedstawił przekrój oferty firmy Trox dla techniki przeciwpożarowej.
Na zakończenie spotkania pan Rajmund Kmiołek przedstawił nowości w ofercie firmy:
• nawiewnik wirowy FDE do pomieszczeń wysokich, umożliwiający nawiew do 900 m3/h;
• nowy nawiewnik wirowy VDL do pomieszczeń wysokich – w stosunku do poprzedniego modelu (ta sama nazwa) kosmetycznej zmianie uległ wygląd nawiewnika, co umożliwiło obniżenie jego ceny (przy zachowaniu parametrów), wprowadzono również opcję dostawy nawiewnika ze stałymi łopatkami;
• regulatory przepływu powietrza w wykonaniu przeciwwybuchowym TVR-Ex, RN-Ex, EN-Ex z certyfikatami ATEX (lub w trakcie ich uzyskiwania);
• regulator stałego przepływu VFL, będący „ekonomiczną” regulatora RN. Model VFL przeznaczony jest do montażu wewnątrz kanału, dostępne są średnice 100 i 125 mm dla przepływu od 15 do 110 m3/h przy zakresie ciśnień 50-150 Pa;
• klapa nadciśnieniowa ARK2;
• nawiewnik wyporowy QSH-T/ISH-T – nowa wersja nawiewnika wyposażona w siłownik termiczny zmieniający kierunek nawiewu w zależności od temperatury powietrza nawiewanego;
• nawiewnik wyporowy QLV, różniący się od znanego już nawiewnika QLK kształtem;
• zintegrowany nawiewnik/wywiewnik DLQ-AZ integrujący w jednym urządzeniu funkcję nawiewu i wywiewu;
• zintegrowany nawiewnik/wywiewnik szczelinowy VSD-AZ – nawiewnik trójszczelinowy, w którym środkowa szczelina służy do nawiewu a boczne do wywiewu;
• jednoszczelinowy zintegrowany nawiewnik VSD-50-1-LT, który charakteryzuje się niewielką szerokością zabudowy (48 mm), przez co możliwa jest jego zabudowa w wąskich ścianach działowych pomieszczeń.
Uczestnicy spotkania otrzymali katalogi techniczne oraz najnowszą płytę CD (październik 2005) na której znalazły się: katalog produktów, programy doboru urządzeń oraz biblioteka rysunków CAD. Prezentacja była również okazją do wymiany doświadczeń.Fot. 1 Pan Maciej Cierpikowski podczas wykładu
Fot. 2 Wystawa urządzeń Trox
Fot. 3, 4 Uczestnicy Trox-Info-Expo 2005